Vlaams Parlement wil geen bonussen meer in door Vlaamse overheid ondersteunde banken

11/01/12 om 19:26 - Bijgewerkt om 19:26

(Belga) Als het van het Vlaams Parlement afhangt, mogen bestuurders van financiële instellingen die ondersteund worden door de Vlaamse overheid geen bonussen meer krijgen. Een voorstel van resolutie van LDD daarover werd quasi unaniem goedgekeurd in het Vlaams Parlement.

Vorige week ontstond er commotie toen bleek dat de financiële groep Dexia ondanks het financiële rampjaar toch 'functiepremies' tot 45.000 euro heeft toegekend aan hogere kaderleden. Dat bericht oogstte een storm van kritiek. Ook Vlaams minister-president Kris Peeters noemde de beslissing "zeer ongelukkig en niet verstandig". Oppositiepartij LDD drong aan op de snelle goedkeuring van een resolutie over de bonussenkwesite. In die resolutie wordt de Vlaamse regering gevraagd erover te waken dat de uitvoerende bestuurders van de financiële instellingen die ze ondersteunt geen bonussen of variabele verloningen ontvangen zolang de overheidssteun niet volledig is terugbetaald. Daarnaast zou de beperking van de bonussen niet mogen leiden tot een verhoging van de vaste vergoeding. Voorts vraagt de resolutie de regering om er via haar vertegenwoordigers in de financiële instellingen voor te zorgen dat de niet-uitvoerende bestuurders geen aandelengerelateerde verloning krijgen zolang de overheidssteun niet teruggestort is. Ook moet de Vlaamse regering er bij de federale regering op aandringen het federale juridische kader verder aan te spannen. "Het is immers het federale niveau dat juridisch kan vastleggen wat financiële instellingen al dan niet mogen doen", luidt het. (KME)

Onze partners