Vlaams Parlement stapt niet zomaar mee in federale loonsverlaging parlementsleden

16/01/12 om 19:00 - Bijgewerkt om 19:00

(Belga) Het Vlaams Parlement is niet zomaar van plan om de voorstellen van het federale parlement over de vergoedingen en pensioenen van parlementsleden over te nemen. "Het Vlaams Parlement is zelfstandig en niet ondergeschikt aan het federale parlement. Ik ben trouwens nog steeds niet in kennis gesteld van de beslissingen die op federaal niveau zijn genomen", zo zegt Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans.

Vorige week besliste een federale werkgroep onder meer om de lonen van de senatoren en Kamerleden met 5 procent te verminderen. Daarnaast werd beslist dat Kamerleden en senatoren voortaan pas na een carrière van 36 jaar (i.p.v. 20 jaar) recht zouden hebben op een volwaardig pensioen. De federale werkgroep nam daarmee het Vlaams Parlement in snelheid. Op Vlaams niveau wordt al langer gepraat over de kwestie. Een aantal zaken zijn ook al beslist. Zo hebben parlementsleden die zelf opstappen niet langer recht op een uittredingsvergoeding. Maar voor de aanpassing van de vergoedingen en pensioenen wordt gewacht op de resultaten van een benchmarkstudie (eind maart). Daarin wordt een vergelijking gemaakt met de pensioenen in de andere parlementen in Europa en met de pensioenen in de privé-sector. Het Vlaams Parlement heeft beslist om te wachten op de resultaten van die benchmarkstudie, zo bevestigt parlementsvoorzitter Jan Peumans. Dat de regeling in het Vlaams parlement daarmee in de toekomst kan afwijken van de federale regeling, is volgens Peumans niet de schuld van het Vlaams Parlement. "Ik heb in juni vorig jaar aan de Kamervoorzitter (André Flahaut, nvdr) voorgesteld een gezamenlijke werkgroep op te richten. Ik heb daar toen geen reactie op gehad. Ik ben trouwens nog niet op de hoogte gesteld van de federale beslissing. Men zegt nu dat men wil overleggen met de parlementen van de deelstaten, maar dat had men beter eerst gedaan voor te beslissen", aldus Peumans. (MVL)

Onze partners