Vlaams parlement keurt hervorming Raad voor Vergunningsbetwistingen goed

27/06/12 om 22:30 - Bijgewerkt om 22:30

(Belga) Het Vlaams parlement heeft woensdag een reeks wijzigingen goedgekeurd die de Raad voor Vergunningsbetwistingen beter moeten laten functioneren. Enkel Groen stemde tegen, het Vlaams Belang onthield zich.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werd destijds opgericht om de bouwberoepen te behandelen die vroeger bij de Raad van State terechtkwamen. Maar de Raad kwam moeizaam uit de startblokken en had al snel te kampen met een grote achterstand in de behandeling van dossiers. "De verwachting was dat er 300 tot 350 dossiers per jaar bij de Raad ingediend zouden worden, maar in werkelijkheid zijn het er veel meer: 1.073 in het tweede werkjaar", legt Wilfried Vandaele (N-VA) uit. Bedoeling is dat dossiers in de toekomst sneller en efficiënter kunnen afgehandeld worden. Om de huidige achterstand in te halen, zal het volgens Bart Martens (sp.a) mogelijk worden om ook rechters van het Milieuhandhavingscollege - dat zeer weinig dossiers moet behandelen - in te schakelen. Het voorstel voorziet ook een aantal maatregelen die de rechtszekerheid moeten verhogen. Zo kan de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunningverlenende bestuursorganen de mogelijkheid geven om vormelijke onregelmatigheden in een aangevochten dossier te corrigeren. Dat noemt men de "bestuurlijke lus". Het rechtzetten van die vormelijke fouten kan er echter nooit toe leiden dat de oorspronkelijke beslissing wordt veranderd. In het verleden kon men een vergunning enkel vernietigen en diende de hele vergunningsprocedure hernomen te worden. (DRM)

Onze partners