Vlaams klimaatbeleidsplan - Voka wil "focus op betaalbare maatregelen"

01/02/13 om 15:59 - Bijgewerkt om 15:59

(Belga) Ondernemersorganisatie Voka vreest dat de Vlaamse regering te weinig middelen zal hebben om de initiatieven uit het Vlaams klimaatbeleidsplan te financieren. De organisatie vraagt dat de Vlaamse ministers de beperkte middelen zo efficiënt mogelijk inzetten.

"Aan ideeën is er geen gebrek, maar nu al is duidelijk dat er onvoldoende geld zal zijn om invulling te geven aan al de opgesomde initiatieven", zegt Jo Libeer van Voka. "Het is positief dat het gros van de middelen ingezet zal worden op maatregelen die in Vlaanderen kunnen worden getroffen. Maar men zal niet alles kunnen subsidiëren, want een ruwe inschatting leert dat de voorgestelde maatregelen zo'n 200 miljoen euro extra uitgaven met zich meebrengen", zegt Libeer. "De Vlaamse regering moet dan ook slimme keuzes maken, en prioriteit geven aan die maatregelen die op korte termijn en tegen een zo laag mogelijke kostprijs de meeste broeikasgasreducties opleveren." Het Klimaatplan voorziet, zegt Voka, in middelen om Vlaamse industriële elektriciteitsverbruikers te compenseren voor de doorrekening van indirecte CO2-kosten in de elektriciteitsprijs. "Dit mechanisme is van cruciaal belang voor de concurrentiekracht van onze ondernemingen. Meer dan de helft van het Vlaamse industriële elektriciteitsverbruik komt in aanmerking voor deze steunmaatregelen. Hopelijk worden dus voldoende middelen voorzien voor dit mechanisme." Voka vraagt ook snel duidelijkheid over het klimaatfonds, dat nieuwe maatregelen moet financieren. Dat fonds wordt gespijsd met de Belgische veilingopbrengsten van de emissierechten. Maar de regio's hebben nog geen akkoord over de verdeling van die opbrengsten. (PVO)

Onze partners