Vlaams grond- en pandendecreet onwettig, vindt advocaat-generaal EU-Hof

04/10/12 om 10:42 - Bijgewerkt om 10:42

(Belga) De voorwaarde die de Vlaamse regering verbonden heeft aan het kopen van een woning of verkaveling in 69 geselecteerde gemeenten, namelijk dat de kandidaat-koper een duurzame band met de betrokken gemeente moet kunnen aantonen, is in strijd met het recht van de Europese Unie. Dat vindt de advocaat-generaal van het EU-Hof van Justitie.

Het luik 'Wonen in eigen streek' van het Vlaamse decreet biedt de gemeenten in kwestie het recht om bij de aankoop van kavels voorrang te geven aan mensen die een nauwe band hebben met de streek. Het Algemeen Eigenaars- en Mede-eigenaars Syndicaat (AES) en FDF'ers Eric Libert en Christian Van Eycken eisen bij het Grondwettelijk Hof de annulering van het decreet. Om een oordeel te kunnen vellen, stelde het Hof een aantal prejudiciële vragen aan het Europees Hof van Justitie. De advocaat-generaal van dat Hof heeft nu zijn conclusie klaar. Hij vindt dat de opgelegde voorwaarde "een beperking van de fundamentele vrijheden" vormt. De voorwaarde komt er volgens advocaat-generaal Ján Mazák immers op neer dat bepaalde personen het recht wordt ontzegd gronden en daarop opgerichte woningen te kopen of voor meer dan 9 jaar te huren. Het komt evenwel het Belgische Grondwettelijke Hof toe, luidt het, "om het precieze doel van het grond- en pandendecreet vast te stellen". Voor het EU-Hof is de conclusie van zijn advocaat-generaal niet bindend. Wel liggen de arresten van het Hof doorgaans in dezelfde lijn. (DLA)

Onze partners