Virginie De Klippel (Open VLD) - Meise

11/04/12 om 14:29 - Bijgewerkt om 14:29

Knack.be trapt de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 af en stelt drie vragen aan elke politicus die de strijd aangaat: Wat is de inzet van de verkiezingen? Wie wint en wie verliest? Wat speelt in uw gemeente?

Wat is de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen?
Het zijn lokale en geen federale of regionale verkiezingen. Het gaat minder om partijen dan om personen. Slechts éénmaal om de zes jaar krijgen de inwoners de kans om zich uit te spreken over het beleid dat het leven en wonen in hun gemeente, wijk, buurt, straat bepaalt. Niemand mag deze kans tot bijsturen onbenut laten. De bevolking betaalt steeds meer belastingen, maar ze verdient meer waar voor haar geld en heeft recht op echte inspraak. 'Niet besturen voor, maar met de burgers' is en zal steeds mijn motto blijven.

Daarom peilden wij in december bij onze inwoners, middenstanders en verenigingen naar hun verwachtingen. De resultaten hiervan vormen de basis van ons programma. Het is immers aan onze inwoners om te bepalen waar onze aandacht en hun geld prioritair naartoe moet gaan: veiligheid, mobiliteit, kinderopvang, onderhoud wegen, seniorenzorg, sportinfrastructuur, ...

Eerst luisteren, dan doen. Niet boven, maar tussen de mensen staan.


Wie worden de winnaars, wie de verliezers? Had ik maar een glazen bol om dit te voorspellen. Net dat is waar het om draait en waar de burgers het laatste woord hebben. Het zijn hun noden en wensen die wij politici moeten vertalen. Dus beslist de kiezer terecht over onze inzet.

Wat echter wel pijnlijk vaststaat in Meise is dat we allen deels 'verliezers' zullen zijn. Het geld is op, de coalitie (CD&V/N-VA/Groen) heeft zelfs het reservefonds opgesoupeerd. De komende zes jaar zal meer dan ooit de tering naar de nering moeten worden gezet. Dat maakt de uitdaging des te groter en boeiender: met minder middelen meer realiseren.

Het wordt niet simpel maar moeilijk gaat ook.

Wat is van belang in uw gemeente?
In willekeurige volgorde en om maar enkele zaken op te sommen: meer en ware inspraak, efficiëntere en tijdige communicatie, betere mobiliteit en grotere parkeermogelijkheden, seniorenzorg in de ruime zin van het woord, centrale databank voor kinderopvang, betaalbare woningen voor jonge gezinnen en eigen inwoners, gezond financieel beheer met optimalisatie van het personeelsbestand, ... Er is heel veel werk aan de winkel!

Maar wie ben ik om er net deze zaken uit te halen? Het draait niet rond mijn persoon maar rond onze inwoners en wat zij nodig hebben en verlangen.

Aan al wie dus nog tips/suggesties of wensen heeft: volg mij op Facebook, Twitter, Linkedin, via onze website of stuur mij een mail (virginie.deklippel@marsh.com). Ik vraag niet liever! (SD)

U komt ook op bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 en heeft een duidelijke visie over uw stad of dorp?

Stuur dan uw antwoorden op onze drie vragen - en een foto van uzelf - door naar simon.demeulemeester@knack.be.

Onze partners