Vincent De Somer (CD&V) - Brasschaat

14/08/12 om 11:43 - Bijgewerkt om 11:43

Knack.be stelt drie vragen over de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 aan elke politicus die de strijd aangaat: Wat is de inzet van de verkiezingen? Wie wint en wie verliest? Wat speelt in uw gemeente?

Vincent De Somer (CD&V) - Brasschaat

Wat is de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen?

De Brasschatenaar staat op 14 oktober voor 3 grote keuzes: Continuïteit of verandering, kwaliteit of populariteit en lokaal of nationaal. Ik kies alvast driemaal voor het eerste woord.

De eerste keuze is deze voor continuïteit van het huidige beleid. Neem onze financiën: deze zijn in Brasschaat op orde. Voor de voorbije 6 jaar kregen we van Het Laatste Nieuws een 9 op 10. Onze schuld daalde t.o.v. van 2000 met 4,52%. Dit werk is er een van langere adem dat tijdens deze legislatuur is voortgezet. CD&V was de drijvende kracht achter deze financiële orde. Onze schuld is amper de helft van het Vlaamse gemiddelde en desondanks heffen we een personenbelasting van slechts 6%. Hiervoor krijg je wel heel wat in de plaats.

Ik geef een simpel voorbeeld: de groenophaling gebeurt in onze gemeente nog zonder retributie. Dat is een keuze van het beleid. Wij willen de gemeente net en groen houden. Dit wil echter niet zeggen dat er niets moet veranderen: er is tijdens de huidige legislatuur bijvoorbeeld gewerkt aan betaalbaar wonen, maar hier moet verder aan gewerkt worden.

Een tweede keuze is een keuze voor kwaliteit. Onze mensen voor de komende 6 jaar zijn een ploeg. En in die ploeg zitten veel mensen met kwaliteit. Ik denk aan onze burgemeester en onze schepenen, maar ook aan onze gemeenteraadsleden en onze nieuwelingen. Dit zijn veelal mensen die al langer bezig zijn met politiek of met Brasschaat. U kan dit nalezen op onze website. Wij hebben ervoor gekozen een lijst te maken waar geïnteresseerde en geëngageerde mensen op staan die naar de Brasschatenaar willen trekken.

De derde keuze, en dat is misschien de voornaamste, is deze voor het lokale niveau. Ik ben het als overtuigde kandidaat ook niet altijd eens met mijn partij op nationaal niveau. Ik maak dan ook geregeld tijd om intern mijn mening te zeggen. Dit moet echter intern blijven en bovendien moet de vraag steeds zijn wat ik voor de partij kan doen en niet wat de partij voor mij kan doen.

Over het lokale moet ik mij niet laten gaan. Wij zijn met CD&V Brasschaat bezig met Brasschaat. En dat is ook het enige niveau waar het om draait op 14 oktober. We mogen zo zelfzeker zijn om te zeggen dat we dat goed doen. In Brasschaat, net zoals in zovele andere Vlaamse gemeentes, krijgt u (wel) duidelijke antwoorden van mijn partij. Wij kennen de mensen en dat mogen we nooit verliezen, want dat is de kracht van onze partij.

Als er één partij is die beseft dat politiek van onder naar boven moet werken, dan is het CD&V. En als u vindt dat mijn partij dat vergeten is, spreek mij of mijn partijgenoten dan aan, want dat is onze prioriteit. Ik maak me sterk dat dit de grote sterkte is van mijn partij, zeker in Brasschaat.

Wie worden de winnaars? Wie de verliezers?

De vraag is eerder: wie krijgt er gelijk? Je kan gelijk hebben, je moet het krijgen. En daar beslist de kiezer werkelijk over. Ik denk niet dat de kiezer nog in campagnepraatjes trapt waarin grote beloftes worden gedaan. Ik heb elke andere partij al grote beloftes zien doen voor de komende 6 jaar. Wij doen dat bewust niet. Onze financiën zijn goed op orde, maar dat wil niet zeggen dat we in budgettair precaire tijden met geld kunnen goochelen.

Ik wil anderzijds wel een duidelijk antwoord geven. Daarom zeg ik dat wij winnen. Ik voel nu al dat het besef er is bij de Brasschatenaar dat wij écht met Brasschaat bezig zijn en de meest kwaliteitsvolle lijst hebben. Een vriend van mij die op een andere lijst staat, heeft me dit ook al bevestigd. De verliezers worden de ongeloofwaardige partijen.

In Brasschaat zijn dat Vlaams Belang en Brasschaat 2012 (sp.a, spirit en groen). Die laatste partij heeft bijvoorbeeld uit het project Molenveld, waarbij betaalbare woningen op een school gebouwd werden, politieke winst proberen halen omdat er in het begin veel vragen waren bij de mensen uit Mariaburg (deel van Brasschaat). Ik woon vlak bij dit project en ik vind dat er bijvoorbeeld qua mobiliteit nog werk aan de winkel is. Toch vind ik het in zijn geheel een geslaagd project omdat het vier belangrijke punten combineert, die zij zelf nota bene ook als campagnepunten naar voor schuiven: geen verdere beneming van open ruimte, kwaliteitsvol onderwijs, betaalbaar wonen en sociale controle. Het heeft me ook geweldig gestoord dat hun lijsttrekker elke jeugdraad de jongeren kwam zeggen hoe zij moesten beslissen, terwijl die raad net adviezen geeft aan de gemeenteraad. Dat zijn politieke spelletjes, die ik liefst niet meer zou zien.

Wat is van belang in uw gemeente?

De heraanleg van de Bredabaan en de doortrekking van de tram hebben zeer erg gespeeld de laatste maanden. Spijtig genoeg is hier steeds zeer emotioneel op gereageerd door zowat alle partijen. Misschien was best eens eerst gezegd dat de Bredabaan een gewestweg is en dat Brasschaatse politici hier niet alles over kunnen beslissen. Gelukkig komt die tram er niet.

Een ander belangrijk thema vind ik het instandhouden van het gemeentelijk karakter en hiermee samenhangend ons groene hart. Brasschaat is eigenlijk een gemeente met de voordelen van een stad zonder er de nadelen van te ondervinden. Al blijkt het steeds moeilijker die nadelen te blijven tegenhouden. Ik vind dat zelf één van de voornaamste redenen tegen de tram: de verstedelijking zou dan echt ingezet worden. Er zou waarschijnlijk nog meer groen verdwijnen en Brasschaat zou nog drukker worden. Terwijl we net meer verkeer uit Brasschaat willen houden.

Lokale economie stimuleren. Ik denk dat we hier geld voor moeten over houden. De ligging van Brasschaat wordt met de jaren strategischer. We liggen nu al werkelijk naast Antwerpen, maar ook krijgen we alsmaar meer verkeer vanuit Brecht, 's Gravenwezel en andere gemeentes door Brasschaat. Daarnaast wordt dicht bij huis werken en dicht bij huis winkelen als een plus aanzien.

Betaalbaar wonen en jongeren aantrekken is zo'n ander samenhangend thema. Veel jonge mensen trekken weg uit Brasschaat. Ze trekken bijvoorbeeld naar Brecht. Vaak blijken de prijzen daar niet veel goedkoper, maar gaan ze ervan uit dat Brasschaat duurder is. De demografie van Brasschaat is duidelijk: er wonen steeds meer ouderen. In sommige wijken wordt de situatie ook ernstig, want er woont vaak nog maar één iemand op leeftijd in een huis met bijvoorbeeld 5 slaapkamers.

Verkrotting en onverantwoord omgaan met plaatsinvulling is dus een reëel probleem geworden in Brasschaat. Bovendien zijn het diezelfde mensen die vaak eenzaam zijn in hun grote huis en niet weten waar ze heen moeten. Ze krijgen hun huis ook niet verkocht omdat jonge mensen die dure grote huizen niet kunnen betalen. Vaak blijven ze er dus ook uit noodzaak in wonen. Er zullen nieuwe oplossingen moeten gezocht worden voor deze problemen en het is aan ons om hierover na te denken. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze problemen op te lossen, maar we zijn zeker ook met deze lange termijnproblemen bezig.

Anderzijds willen we wel dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen woning kunnen blijven, wanneer ze hier zelf voor kiezen. Zelfredzaamheid is een belangrijk doel in ons programma. (SD)

U komt ook op bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 en heeft een duidelijke visie over uw stad of dorp?

Stuur dan uw antwoorden op onze drie vragen - en een foto van uzelf - door naar simon.demeulemeester@knack.be.

Onze partners