Vilvoorde, Glabbeek en Diest tekenen beroep aan tegen brandweerfactuur

09/12/14 om 02:52 - Bijgewerkt om 02:52

De gemeenteraden van Vilvoorde, Diest en Glabbeek hebben beslist de fel hogere brandweerfactuur voor 2015 aan te vechten bij de minister van Binnenlandse Zaken. Andere Vlaams-Brabantse gemeenten overwegen een gelijkaardige stap.

Vilvoorde, Glabbeek en Diest tekenen beroep aan tegen brandweerfactuur

© Belga

De gestegen factuur is het gevolg van de oprichting van de brandweerzones Vlaams-Brabant West (Halle-Vilvoorde) en Vlaams-Brabant Oost (arrondissement Leuven) op 1 januari 2015.

In tegenstelling tot elders in Vlaanderen konden de gemeentebesturen in beide zones geen consensus bereiken over de verdeling van de kosten in hun toekomstige brandweerzone. Om die reden moest de Vlaams-Brabantse gouverneur Lodewijk De Witte de knoop doorhakken en een verdeelsleutel bepalen op basis van wettelijk vastgelegde criteria. De Witte hanteerde hierbij dezelfde criteria voor beide zones en zorgde ook voor een overgangsfase tot 2019.

Vilvoorde ziet zijn brandweerfactuur in de periode 2012-2016 stijgen van 1,29 tot 2,4 miljoen euro zonder dat dit evenwel gepaard gaat met een bijkomende dienstverlening. In een motie die overgemaakt wordt aan de minister van Binnenlandse Zaken en zijn Vlaamse evenknie wijt Vilvoorde de stijging aan het feit dat de gouverneur de stad bij de kostenverdeling behandelde als centrumstad. De stad eist daarom dat er werk wordt gemaakt van een effectieve erkenning in die zin. De raad vraagt de federale minister ook rekening te houden met het feit dat de stijging deels het gevolg is van de integratie van het dure korps van Zaventem. Tot slot dringt Vilvoorde erop aan dat de minister snel werk maakt van de wettelijk vastgelegde federale bijdrage van 50 procent in het budget van de zone.

Vrijwilligers

Ook Diest ziet zijn brandweerfactuur fors stijgen van 580.000 in 2014 tot 890.000 euro in 2019. De oorzaak voor deze stijging is volgens burgemeester Jan Laureys (CD&V) het feit dat een stad als Diest naast een kleine groep professionele brandweerlui vooral met vrijwilligers werkt. In Leuven, dat met een volledig beroepskorps werkt, bedroegen de kosten per inwoner in 2012 59,41 euro, terwijl dat in Diest slechts 25,03 euro bedroeg. Diest is van oordeel dat de definitieve bijdragen pas kunnen bepaald worden op het ogenblik dat de brandweer binnen het verzorgingsgebied overal op dezelfde manier georganiseerd wordt en vindt de geplande overgangsperiode van slechts 5 jaar hiervoor te kort.

(Belga/RR)

Lees meer over:

Onze partners