Vijf miljoen euro voor modernisering Geels kenniscentrum rond pluimveehouderij

07/01/13 om 10:28 - Bijgewerkt om 10:28

(Belga) De provincie Antwerpen, de Vlaamse overheid en de pluimveesector slaan de handen in elkaar om op het Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel twee nieuwe proefstallen te bouwen. De stallen testen onder andere nieuwe ventilatiesystemen met een minimaal energieverbruik die bovendien de ammoniakuitstoot beperken. Het totale kostenplaatje van het project bedraagt vijf miljoen euro.

Er wordt zowel een nieuwe leghennenstal als een nieuwe vleeskuikenstal gebouwd. In de leghennenstal komen twaalf klimaatgescheiden proefafdelingen, waar de temperatuur dus afzonderlijk geregeld kan worden, om het energieverbruik te optimaliseren. In de vleeskuikenstal wordt dan weer onderzocht hoe de emissie van ammoniak tot een minimum beperkt kan worden met een nieuw ventilatiesysteem. Het Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel is volgens de provincie de voorbije decennia uitgegroeid tot een "internationaal gewaardeerd kenniscentrum" dat nauw samenwerkt met Vlaamse universiteiten en andere onderzoekscentra. Enerzijds zoekt het oplossingen voor maatschappelijke bekommernissen rond dierenwelzijn, bijvoorbeeld in verband de batterijkooien voor leghennen, anderzijds ligt de focus ook op bedrijfseconomische duurzaamheid. Het is voornamelijk in dat laatste opzicht dat er nu twee nieuwe proefstallen gebouwd worden. Bovendien was er een grondige modernisering van het twintig jaar oude complex nodig, aangezien de huisvestingssystemen voor leghennen de voorbije jaren grondig gewijzigd zijn. De bouw van de nieuwe stallen kan allicht nog dit jaar starten. In 2014 zouden ze in gebruik worden genomen. De provincie investeert bijna 2,5 miljoen euro in het project, Vlaanderen 1,9 miljoen. De rest van de middelen wordt binnen de pluimveesector verzameld. (MVL)

Onze partners