Vierde maand ouderschapsverlof moet meetellen voor pensioenberekening

03/05/12 om 11:39 - Bijgewerkt om 11:39

(Belga) De federale regering verlengde het ouderschapsverlof met één maand tot vier maanden. Maar in tegenstelling tot de eerste drie maanden, telt die extra maand voorlopig niet mee als gelijkgestelde periode voor de berekening van het pensioen later. Dat zegt CD&V-Kamerlid Sonja Becq op basis van een antwoord van minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne. Becq vindt dat de gelijkstelling ook moet gelden voor de vierde maand ouderschapsverlof. Van Quickenborne laat de kwestie onderzoeken.

Eind maart verlengde de regering het ouderschapsverlof met één maand. Ouders van kinderen geboren na 8 maart 2012 hebben recht op vier maanden betaald ouderschapsverlof, ouders van kinderen geboren voor 8 maart 2012 hebben recht op een extra maand onbetaald ouderschapsverlof. Maar de regeling zou een negatieve impact kunnen hebben op het pensioen van de ouder die verlof neemt, zo waarschuwt CD&V-Kamerlid Sonja Becq. De eerste drie maanden van het ouderschapsverlof worden voor het berekenen van de pensioenen nog steeds gezien als een gelijkgestelde periode (wat betekent dat die periode van drie maanden gezien wordt als een periode van tewerkstelling, red.). Maar op basis van de huidige wetgeving zal de extra maand ouderschapsverlof niet meetellen voor de berekening van het pensioen. "Het zou logisch zijn dat deze extra periode ook gelijkgesteld is voor de berekening van het pensioen later", aldus Becq. Volgens minister Van Quickenborne wordt de gelijkstelling van de vierde maand ouderschapsverlof momenteel onderzocht. "Het regeerakkoord voorziet dat de regering in overleg met de sociale partners zal nagaan hoe op termijn de stelsels van tijdskrediet, loopbaanonderbreking en de andere thematische verlofregelingen in een individuele loopbaanrekening kunnen worden geïntegreerd. Er is daarover momenteel een studie in voorbereiding bij de FOD Sociale Zekerheid. De gelijkstelling van de vierde maand ouderschapsverlof zal in dat kader worden onderzocht", aldus Van Quickenborne. (PVO)

Onze partners