VGC screent beleid met armoedetoets

08/02/16 om 10:06 - Bijgewerkt om 10:06

Bron: Belga

(Belga) De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) gaat voortaan samen met armoedeorganisaties na wat de impact van geplande regelgeving is op mensen in armoede, zodat die, indien nodig, bijgestuurd kan worden. Dat zegt Bianca Debaets (CD&V), die binnen het VGC-college bevoegd is voor Gelijke Kansen.

"Een armoedebeleid voeren beperkt zich niet tot enkele beleidsdomeinen. Integendeel, we willen ons bij elk regelgevend initiatief afvragen wat de impact zou kunnen zijn op mensen in armoede", zegt Debaets. "Beter voorkomen dan genezen, is onze filosofie. Daarom screenen we voortaan alle regelgeving die in de pijplijn zit. Indien nodig zijn aanpassingen op dat moment nog relatief eenvoudig door te voeren." Concreet gebeurt er bij alle regelgeving die in de pijplijn zit een quickscan rond de mogelijke impact op mensen in armoede. Die eerste filter zal ervoor zorgen dat de armoedetoets geen onnodig zware extra belasting vormt voor de VGC-administratie. De armoedetoets zelf zal gebeuren door een werkgroep met daarin een vertegenwoordiger van het Brussels Platform Armoede, een ervaringsdeskundige en de VGC administratie. "Uiteindelijk dienen alle diensten van de VGC, en in het bijzonder het Nederlandstalig gemeenschapsaanbod in Brussel, toegankelijk te zijn voor mensen in armoede. Dat is de concrete doelstelling van de ingevoerde armoedetoets", zegt Debaets. (Belga)

Onze partners