Verviervoudiging aantal buitenlandse studenten tussen 1999 en 2011

10/10/12 om 19:10 - Bijgewerkt om 19:10

(Belga) Het aantal buitenlandse studenten in het Vlaamse hoger onderwijs is tussen 1999 en 2011 meer dan verviervoudigd. Dat blijkt uit een studie onder leiding van professor Frank Caestecker (HoGent) in opdracht van het Europees Migratienetwerk.

Het aantal buitenlandse studenten in het Vlaamse hoger onderwijs steeg van 836 (1999) tot 3.562 (2011). De universiteiten ontvangen de meeste buitenlandse studenten, van 659 (1999) tot 2.793 (2011). Chinese studenten vormen de grootste populatie onder de buitenlandse studenten. In 2004 bedroeg hun aandeel 19 procent, maar dat aandeel daalde tot 8 procent (2011). Studenten uit Kameroen en Nigeria vormen de op een na grootste groep. Het aandeel van die studenten blijft op 8 procent, maar dat betekent wel een verviervoudiging in absolute cijfers. Het aandeel Indische studenten steeg van 1 tot 3 procent, het aantal Amerikaanse, Vietnamese en Turkse studenten blijft op drie procent, in absolute cijfers ook een verviervoudiging. Aan de universiteiten zijn het vooral mannen (56 pct), de hogescholen ontvangen iets meer vrouwen (56 pct). De stijging is vooral te zien in de masterprogramma's, terwijl rond de eeuwwisseling vier vijfde gespecialiseerde studies volgde, daalde het aandeel "advanced master" tot een derde. Slechts 12 procent buitenlandse studenten volgt een bachelorprogramma. Een meer transparante onderwijsmarkt, aanpassing van de curricula aan de Europese normen, schaalvergroting en een harmonisering van de inschrijvingsgelden zijn de voornaamste redenen voor de stijging. (JDH)

Onze partners