Versterking wettelijk pensioen absolute prioriteir

03/10/11 om 14:56 - Bijgewerkt om 14:56

(Belga) Om de achterstand goed te maken die de pensioenen de voorbije vijftien jaar hebben opgelopen, moet een plan worden uitgedokterd om die achterstand op hooguit tien jaar dicht te rijden. Bovendien moet er een jaarlijkse, procentuele aanpassing van de pensioenen aan de loonevolutie komen. Dat staat in een advies van het Raadgevend Comité voor de Pensioensector aan de formateur en de toekomstige minister van Pensioenen.

Het Comité deelt zijn advies op in twee luiken: de situatie van de gepensioneerden op de korte termijn enerzijds en een ingrijpende hervorming voor de toekomst anderzijds. Wat de korte termijn betreft, pleit het adviesorgaan ervoor dat absolute prioriteit naar de versterking van de wettelijke pensioenen zou gaan. Ook moet er sprake zijn van een structurele welvaartsvastheid en een verbetering van de Inkomensgarantie voor de Ouderen (IGO). Op de langere termijn breekt het Comité een lans voor een herwaardering van de pensioenen. Vicevoorzitter Julien Geeroms herinnert eraan dat ons land een aantal jaar geleden aan de kop van het Europese peloton stond, maar dat we ons nu hoogstens nog in de middenmoot bevinden. Daarom moet de geleidelijke verhoging van de pensioenen worden voortgezet en moet er een structurele koppeling komen aan de evolutie van de lonen. Voor de toekomstig gepensioneerden wil het Comité dat wordt gestreefd naar een regeling waarbij het bedrag voor een volledige loopbaan gelijk is aan 75 procent van het gemiddelde van het beroepsinkomen van de 25 beste jaren. Ook moet de loongrens waarboven geen rekening wordt gehouden met het inkomen voor de pensioenberekening, met 25 procent worden verhoogd tot 60.000 euro. (KAV)

Onze partners