Verplicht opentrekken godsdienstlessen in secundair onderwijs weggestemd

26/04/12 om 12:40 - Bijgewerkt om 12:40

(Belga) Middelbare scholen zullen voorlopig niet verplicht worden de helft van hun lesuren godsdienst of zedenleer in de derde graad te besteden aan een vergelijking met andere godsdiensten of levensbeschouwingen. De Vlaamse meerderheidspartijen CD&V, N-VA en sp.a hebben samen met Vlaams Belang een voorstel in die zin weggestemd. Indieners Open Vld en Groen kregen enkel steun van LDD.

Volgens de neen-stemmers is een decretale verankering niet nodig is. "Aandacht voor diversiteit is er nu al", argumenteerde CD&V'er Ward Kennes. Hij vreest dat de godsdienstvrijheid door het voorstel "toch wat in het gedrang" zou komen. Werken via lessen als geschiedenis of filosofie is voor hem dus misschien beter. Ook N-VA stelt vast dat scholen "al heel wat doen om kennis te maken met andere levensbeschouwingen". Bovendien lijkt het voorstel onvoldoende gedragen op het terrein, argumenteerde Goedele Vermeiren. Een ander geluid klonk bij coalitiepartner sp.a. "Dit is veel te summier", aldus Fatma Pehlivan. Kinderen komen al in de kleuter- en lagere school in contact met pluralisme. De derde graad is voor haar dus "veel te laat". Bovendien dreigt het voorstel lesgevers net meer in een keurslijf te duwen, terwijl er nu al heel wat gebeurt, vulde partijgenote Kathleen Deckx aan. "Als het al bestaat, dan belet niets toch nog om het goed te keuren", repliceerde Jean-Jacques De Gucht. Wat nu gebeurt is immers te vrijblijvend, vulde Elisabeth Meuleman (Groen) aan. "We moeten dat uitbreiden en wettelijk verankeren. Er is immers heel wat veranderd sinds het schoolpact van de jaren vijftig." Open Vld en Groen kregen echter enkel steun van LDD'er Boudewijn Bouckaert. "In sommige scholen kiest honderd procent van de leerlingen voor de islam. Misschien is het goed om hen wettelijk te verplichten ook eens over het muurtje te kijken", probeerde hij nog, maar zonder resultaat. (MVL)

Onze partners