Vernieuwing van Brusselse administratie start met online enquête

23/11/11 om 15:55 - Bijgewerkt om 15:55

(Belga) Brussels staatssecretaris voor Openbaar Ambt, Bruno De Lille (Groen!), heeft het startschot gegeven voor het moderniseringsproces "BruPlus" dat de Brusselse gewestelijke administratie met 1.800 ambtenaren daadkrachtiger en efficiënter moet maken. Een online bevraging wil in eerste instantie de sterktes en punten die voor betering in aanmerking komen in kaart brengen en weten wat burgers belangrijk vinden.

Op www.voorwiewathoe.be kunnen alle Brusselaars en ambtenaren tot eind december hun pijnpunten melden over het ministerie van het Brussels gewest. De vragen van de enquête gaan over klantgerichtheid, duurzame ontwikkeling, multiculturaliteit en het ministerie als werkgever. Begin 2012 volgen rondetafelgesprekken met bedrijven, gemeenten, verenigingen en burgers om de vier thema's verder uit werken. Vanaf maart worden de resultaten in kaart gebracht en daarna wordt onder meer een nieuw organogram, personeelskader en meerjarig wervingsplan opgesteld. "BruPlus is geen besparingsoefening maar we willen wel de juiste vrouw of man op de juiste plaats zetten", aldus De Lille bij de lancering. Uit een recente tevredenheidsenquête bij drie loketdiensten (arbeidskaarten, huisvesting en gewestbelastingen) blijkt dat 83% van de zowat 600 respondenten tevreden was over de diensten aan de loketten. De Lille wil die "kwalitatieve dienstverlening" bestendigen de komende tien jaar. (KAV)

Onze partners