"Vernietigingsbesluit erfpachtovereenkomst Belfort Stadscafé dag te laat verzonden"

02/02/13 om 22:20 - Bijgewerkt om 22:20

(Belga) De Vlaamse overheid heeft het vernietigingsbesluit over de erfpachtovereenkomst voor de uitbating van het Belfort Stadscafé één dag te laat verstuurd. Daardoor is het besluit van Geert Bourgeois (N-VA) niet rechtsgeldig, zo meldt schepen van Facility Management Martine De Regge (sp.a), verwijzend naar een brief waarin de administratie haar fout toegeeft.

In mei keurde de Gentse gemeenteraad een erfpachtovereenkomst goed, maar die werd later door toenmalig gouverneur André Denys geschorst na een klacht van N-VA-raadslid Isabelle De Clercq. De gemeenteraad keurde daarop in november een gewijzigde erfpachtovereenkomst goed, waarin de vrijstelling van huur voor de eerste dertig maanden geschrapt werd en vervangen door een beperktere tegemoetkoming voor de inrichting van een open keuken. Minister Bourgeois vernietigde die overeenkomst en de stad Gent liet op 6 januari weten naar de Raad van State te trekken, maar zover hoeft het dus niet meer te komen. Een advocaat en een aantal stadsdiensten ontdekten dat de administratie het correct getekende vernietingsbesluit van Bourgeois één dag te laat verstuurde. De administratie berekende de toezichtstermijn op basis van de datum van ontvangst, in plaats van op basis van de datum van verzending. Volgens de juiste berekening (verzending, nvdr) verstreek de toezichtstermijn op 2 januari 2013, terwijl het op 24 december getekende besluit pas op 3 januari verzonden werd, één dag te laat dus. De stad Gent merkt op dat de gewijzigde erfpachtovereenkomst dus geldig is. (COR 207)

Onze partners