Verkiezingen12: Oproepingsbrieven - Bourgeois ontkent onwettigheid handelswijze

11/09/12 om 14:46 - Bijgewerkt om 14:46

(Belga) Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) ontkent dat hij iets onwettigs heeft gedaan door de provinciegouverneur opdracht te geven de oproepingsbrieven in de zes faciliteitengemeenten rond Brussel zelf te versturen. De minister beroept zich daarvoor op een artikel van het Vlaamse kiesdecreet. Dat geeft de Vlaamse regering de mogelijkheid alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de verkiezingen goed te laten verlopen.

Het zijn de colleges van burgemeester en schepenen die instaan voor de verzending van de oproepingsbrieven. Dat moet voor de verkiezingen van 14 oktober ten laatste op 29 september gebeuren. De provinciegouverneur moet erop toezien dat de gemeentebesturen de brieven versturen. Minister Bourgeois herinnert eraan dat de verzending van de oproepingsbrieven - die eerst in het Nederlands moet gebeuren en die nadien op aanvraag in het Frans kunnen worden verkregen - in het verleden niet zonder moeilijkheden gebeurde. Ook voor de nakende stembusslag dreigen volgens hem problemen. Sommige colleges namen al een beslissing of waarnemende burgemeesters kondigden aan de oproepingsbrieven in het Frans te versturen of evenveel Frans- als Nederlandstalige brieven te bestellen. "Daarom heb ik aan gouverneur De Witte de opdracht gegeven om voor de zes Vlaamse randgemeenten de oproepingsbrieven te verzenden, in plaats van de gemeentebesturen", zegt minister Bourgeois. "Ik maak daarbij toepassing van artikel 4 van het kiesdecreet van 8 juli 2011, dat de Vlaamse regering de mogelijkheid geeft om alle noodzakelijke maatregelen te nemen met het oog op het goede verloop van de verkiezingen. Ik heb gehandeld binnen het wettelijke en decretale kader". Hij onderstreept dat de organisatie van de verkiezingen in Vlaanderen zijn bevoegdheid is, en niet die van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet. Hij noemt het dan ook "merkwaardig" dat zij uitspraken doet in dit dossier. "Temeer omdat in 2010 (bij de federale verkiezingen, nvdr.) haar voorgangster Annemie Turtelboom besliste zelf correcte Nederlandstalige oproepingsbrieven te versturen. Toen fulmineerde minister Milquet niet". (LOD)

Onze partners