Verkiezingen12 Gent - Nieuw Gents bestuur wil productiecentrum hernieuwbare energie en distributiebedrijf

10/11/12 om 19:08 - Bijgewerkt om 19:08

(Belga) Het nieuwe stadsbestuur van Gent laat de economische haalbaarheid van een productiecentrum voor hernieuwbare energie onderzoeken. Tegelijk laat Gent ook onderzoeken hoe de distributie van die nieuwe energie kan verlopen. Dat blijkt uit het bestuursakkoord, dat vandaag werd voorgesteld.

"Het is niet zo dat we terugwillen naar de tijd van de stedelijke energiebedrijven", duidt toekomstig schepen van Energie Tine Heyse (Groen). "Het is wel zo dat we op zijn minst willen dat Gentenaars kunnen participeren in energieproductie, hoe ruim of hoe breed dat wordt, moet onderzocht worden." In het bestuursakkoord staat dat de stad een onderzoek laat uitvoeren naar de economische haalbaarheid van een productiecentrum voor hernieuwbare energie "met participatie van de overheid en de Gentse bevolking". Er wordt onder meer gedacht aan coöperatief ondernemen. Er staat verder dat de stad een onderzoek laat uitvoeren "naar de organisatie van nutsvoorzieningen op het grondgebied in het algemeen en naar de meerwaarde en haalbaarheid van een Gents multi-utilitybedrijf (distributiebedrijf) in het bijzonder. In het bestuursakkoord staat onder meer ook nog dat de stad niet alleen kiest voor 100 procent groene energie voor de eigen gebouwen, maar waar mogelijk ook gaat voor de productie van groene stroom of groene warmte op het grondgebied. "Dat kan door verder te investeren in opwekking van energie uit zonnewarmte, waar mogelijk zonnepanelen op stadsgebouwen, warmte en koudenetten en geothermische warmtepompen." Bij stadsvernieuwingsprojecten wordt ook aandacht besteed aan energierenovatie. (DLA)

Onze partners