Verkiezingen12 Gent - 800 acties voor een stad op mensenmaat

10/11/12 om 17:35 - Bijgewerkt om 17:35

(Belga) "Bestuurlijke traditie én vernieuwing in 800 acties voor een stad op mensenmaat". Zo titelt het nieuwe bestuursakkoord tussen sp.a, Groen en Open Vld, dat vanmiddag voorgesteld werd door de partijkopstukken Daniël Termont (sp.a), Elke Decruynaere (Groen) en Mathias De Clercq (Open Vld). "Het gaat om het groenste bestuursakkoord van Vlaanderen", aldus Decruynaere. Het bestuursakkoord werd deze voormiddag quasi unaniem goedgekeurd door de partij-instanties van sp.a, Groen en Open Vld, slechts één lid van Groen onthield zich.

De drie kopstukken benadrukken dat het akkoord een gezamenlijk en duurzaam project omvat van drie volwaardige partners en dat het document de 6 jaren van een bestuursperiode overstijgt. Termont zei dat de onderhandelingen "in een open constructieve sfeer verliepen" en dat de onderhandelaars "naar elkaar toegroeiden". "Het is een ploeg die respect heeft voor elkaar en vertrouwen geeft," voegde De Clercq toe. Uit de 800 acties stelden de drie kopstukken zaterdag vijftien oplossingen voor grote uitdagingen in Gent voor. Zo moet het aandeel sociale huurwoningen van 11 naar 20 procent stijgen en wordt minstens een kwart van de nieuwbouwwoningen in de kernstad voor gezinnen met kinderen gereserveerd. De leegstandsheffing wordt verhoogd en onteigeningen volgen voor langdurig leegstaande panden. De schepen van sociale zaken wordt ook OCMW-voorzitter, om het sociaal beleid beter te integreren, er wordt volop ingezet op armoedebestrijding. Wat veiligheid betreft komt er meer blauw op straat, de politie wordt van zoveel mogelijk niet-politionele taken onttrokken. Er komt onder meer een functioneel en duurzaam gebouw voor de politie aan de Maïsstraat. Wat natuur betreft moet elke Gentenaar op maximaal 400 meter wandelafstand een park van minstens één hectare kunnen bezoeken, er komen ook bijkomende locaties voor volkstuintjes en tuinkamers en de aanleg van zogenaamde "verticale tuinen" wordt gestimuleerd. Zes nieuwe wijkparken worden aangelegd en de 300 ha bos, voorzien in het ruimtelijk structuurplan, wordt aangeplant. In de strijd tegen de klimaatopwarming wil Gent een eigen lokale en duurzame warmte- en energieproductie realiseren, waarbij Gentenaars kunnen participeren via coöperatief ondernemen. Er wordt onderzocht of er een eigen energiebedrijf en distributiebedrijf kan opgericht worden. Gent wil ook de meest kindvriendelijke stad worden, bij elke beleidsbeslissing wordt via een "jeugdparagraaf" de impact op jongeren beschreven en een "kindersecretaris" moet die toetsen. Er wordt qua mobiliteit resoluut gekozen voor fiets en openbaar vervoer, waaronder méér trams. De nieuwe coalitie wil de slagkracht van De Lijn vergroten, via cofinanciering met parkeerinkomsten. Het stadsgedeelte binnen de kleine ring wordt zone 30. De coalitie hoopt dat Vlaanderen het viaduct aan de Zuid wil afbreken, en voorziet een Park+Ride voor bezoekers. "Er komt geen anti-autobeleid, maar we zullen een onderscheid maken tussen bewoners en bezoekers", aldus Elke Decruynaere. "Er komen Park+Rideparkings met aansluiting op openbaar vervoer rond de kleine ring om en de parkeertarieven worden aangepast." Verder moet een parkeermanager oplossingen zoeken om de parkeerdruk te verlichten. Andere maatregelen zijn onder meer vijftien procent minder energieverbruik door de stad tegen 2018 en geen extra belastingen. Het bestuursakkoord is 117 pagina's lang en verdeeld over 21 hoofdstukken met alles samen 800 acties. (DLA)

Onze partners