Verkiezingen12 : "Eén op zes gemeenten doet vrijwel niets om natuur te beschermen"

03/10/12 om 06:39 - Bijgewerkt om 06:39

(Belga) Eén op de zes gemeenten in Vlaanderen doet zo goed als niets om de natuur te beschermen en één op vijf gemeenten zet zich actief in. In het "Natuurrapport van de Vlaamse steden en gemeenten 2006-2012", opgesteld naar aanleiding van de lokale verkiezingen, zegt Natuurpunt dat de rol van de provincies rond natuurbeleid doorslaggevend is en roept ze Vlaanderen op om opnieuw met gemeenten samen te werken.

Van de 228 gemeenten waar Natuurpunt de afgelopen zes jaar natuurgebieden aankocht, stelden 85 gemeenten (37 pct) aankoopsubsidies ter beschikking. Voor aankopen van grote aaneengesloten natuurgebied loopt dat aandeel op tot 61 pct. "Dat heeft ook rechtstreekse gevolgen voor de bescherming van specifieke soorten planten en dieren", aldus woordvoerder Joris Ganssemans (Natuurpunt). "In gemeenten met grote, aaneengesloten natuurgebieden komen meer soorten voor. Daarnaast is het lokaal beleid ook van belang voor planten en dieren buiten natuurgebieden. Gemeenten uit Limburg en Vlaams-Brabant zetten zich opvallend beter in voor de bescherming van specifieke planten en dieren, een gevolg van een efficiënt provinciaal natuurbeleid". Voor de komende lokale bestuursakkoorden heeft Natuurpunt een aantal beleidsvoorstellen klaar. Centraal daarbij staat de vraag om per inwoner van de gemeente minstens één vierkante meter natuur per jaar te realiseren. "Daarnaast vragen we dat elke gemeente één actieplan per soortengroep van de Rode Lijst uitwerkt en uitvoert", aldus Ganssemans. "We vragen ten slotte dat de besturen financiële steun voorzien voor de werking van lokale natuurverenigingen". Natuurpunt roept de provincies op om een sturende rol op te nemen en gemeenten te stimuleren om werk te maken van natuurprojecten. (COR 207)

Onze partners