Verkiezingen12 - Bestuursakkoord Gent: "Uitdaging op mobiliteitsvlak blijft"

10/11/12 om 22:46 - Bijgewerkt om 22:46

(Belga) "Net zoals tijdens de voorbije legislaturen lijkt het bestuur niet te erkennen dat, als ze willen komen tot een daling van het autogebruik, de auto langzaam maar zeker uit de stad zal moeten wijken." Dat zegt het Gents Milieufront (GMF), als reactie op het zaterdag voorgestelde bestuursakkoord.

Het GMF zegt wel "verheugd" te zijn dat het bestuursakkoord is geschreven vanuit een duurzame visie en aanzetten geeft voor de stad van de toekomst. "Dit bestuursakkoord is ongetwijfeld één van de meest progressieve programma's op milieuvlak van België", aldus woordvoerder Steven Geirnaert. Het GMF neemt zich voor om de milieugerelateerde acties elk jaar te gaan opvolgen en het beleid er actief op aan te spreken. Wat het mobiliteitsluik betreft erkent het GMF dat het akkoord heel wat nieuwe en doortastende maatregelen bevat om een duurzaam beleid rond fietsen en openbaar vervoer. "Net zoals tijdens de vorige legislaturen lijkt het bestuur niet te erkennen dat als ze, zoals in het bestuursakkoord aangegeven, willen komen tot een daling van het autogebruik, de auto langzaam maar zeker uit de stad zal moeten wijken." GMF vraagt onder meer een absolute afbouw van de parkeerplaatsen voor bezoekers, zeker met de komst van randparkings, en een accentverschuiving naar bewonersparkeren. Het GMF vreest dat de randparkings rond de R40 te dicht bij het centrum zullen liggen en verkeersleefbaarheidsproblemen in de wijken erlangs veroorzaken. GMF vindt onder meer nog dat de invulling van het klimaatprogramma soms blijft steken in algemeenheden. (COR 207)

Onze partners