Verjaringstermijn seksueel misbruik van tien naar vijftien jaar

12/07/11 om 20:51 - Bijgewerkt om 20:51

Minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik zullen voortaan nog vijftien jaar de tijd hebben om aangifte te doen vanaf wanneer ze meerderjarig zijn geworden.

Verjaringstermijn seksueel misbruik van tien naar vijftien jaar

© Thinkstock

Minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik zullen voortaan nog vijftien jaar de tijd hebben om aangifte te doen vanaf wanneer ze meerderjarig zijn geworden.

De Kamercommissie Justitie heeft daarover een wet goedgekeurd. Dat gebeurde unaniem, op een onthouding van Vlaams Belang na. Het is de bedoeling dat de plenaire Kamer de tekst volgende dinsdag goedkeurt.

Het wetsvoorstel trekt de verjaringstermijn op van tien naar vijftien jaar. Verhoren van minderjarigen die het slachtoffer zijn van seksueel misbruik zullen audiovisueel moeten worden opgenomen.

Na de pedofilieschandalen in de kerk werd in de Kamer een bijzondere commissie opgericht. Die leverde een rist aanbevelingen af, waarvan een eerste reeks in een wetsvoorstel werd gegoten en in de commissie Justitie werd behandeld en gestemd. Volgende week buigt de plenaire Kamer zich over de tekst. De Senaat zou niet van plan zijn het voorstel te evoceren.

Spreekrecht

Mensen die door een beroepsgeheim gebonden zijn, zullen onder bepaalde voorwaarden aangifte kunnen doen van feiten van seksueel misbruik van een minderjarige of van een kwetsbaar persoon. Er komt geen spreekplicht, maar het spreekrecht wordt wel uitgebreid. Over dat laatste was discussie gerezen binnen de commissie.

Ook wordt het bekijken van kinderporno strafbaar. Er komt ook een uitbreiding van de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. Dat moet het mogelijk maken bij elke veroordeling voor seksueel misbruik de terbeschikkingstelling te kunnen opleggen, dus ook wanneer die veroordeling samenvalt met een veroordeling voor een ander feit, zoals een drugsdelict.

Slachtoffers

Slachtoffers zullen zich ook makkelijker als benadeelde partij kunnen laten registreren. Vroeger moest dat bij het secretariaat van het openbaar ministerie gebeuren, wat vaak een grote drempel was. Voortaan zal dat gewoon bij de politie kunnen. Mensen met zo'n statuut kunnen eenvoudiger op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken van hun dossier. (Belga/TE)

Lees meer over:

Onze partners