Verhofstadt wil dat EU-Commissie Europees resolutiefonds opricht

08/04/13 om 17:41 - Bijgewerkt om 17:41

(Belga) Guy Verhofstadt, fractieleider van de liberalen in het Europees parlement, wil dat de Europese Commissie zo snel mogelijk een initiatief neemt om een Europees resolutiefonds op te richten. Zo'n fonds zou gefinancierd worden met bijdragen van de Europese banken zelf en moet dienen om banken in moeilijkheden te herkapitaliseren, zonder dat de belastingbetaler er voor opdraait.

"De ad-hoc reacties op de Cypriotische bankencrisis en de commentaren van verschillende politieke leiders hebben tot grote onzekerheid en instabiliteit geleid. Er moet met spoed een gemeenschappelijke Europese aanpak komen voor het redden en herstructureren van banken. Dat verschaft de broodnodige zekerheid voor zowel spaarders als investeerders", zegt Verhofstadt. De liberale ex-premier van België krijgt steun van zijn fractiegenoot Philippe De Backer. "In juni vorig jaar stemden de EU-leiders in met de oprichting van een Europese Bankenunie. Die bestaat uit een gemeenschappelijke toezichthouder, een gemeenschappelijk resolutiemechanisme en een depositogarantiestelsel. Tot nu toe is er slechts weinig voortgang geboekt. Een voorstel voor een afwikkelingsfonds, waarbij banken in moeilijkheden ordentelijk en zonder tussenkomst van de belastingbetaler geherkapitaliseerd kunnen worden, ontbreekt nog steeds. De EU-banken zouden zo'n fonds zelf financieren, afhankelijk van hun risicoprofiel. In Duitsland bestaat vandaag een dergelijk systeem voor de Sparkassen en ook de US heeft een transparante afwikkelingsstrategie voor hun banken", legt die uit. "We strompelen momenteel van crisis naar crisis, afgewisseld met reeksen ad hoc beleidsmaatregelen. Niemand weet wie de volgende keer door de financiële draaikolk wordt meegesleurd. Er moet een systeem worden opgezet dat zowel de spaarders als de belastingbetalers beschermt. Van belastingbetalers kan niet constant worden verlangd dat ze opdraaien voor de betaling van onverantwoorde bancaire activiteiten in de eurozone. Zo'n systeem moet tevens andere geldschieters en obligatiehouders geruststellen dat de kosten van een redding worden gedeeld door een bijdrage van het Europese resolutiefonds. Dit is van groot belang om te vermijden dat ze worden afgeschrikt om nog langer in Europese banken te investeren", vult Verhofstadt aan. (Belga)

Onze partners