'Vergunning moet duidelijk en rechtlijnig zijn'

29/11/11 om 16:21 - Bijgewerkt om 16:21

De toekenning van een 'omgevingsvergunning' voor bedrijven en infrastructuurprojecten dreigt volgens de Antwerpse gedeputeerde Rik Röttger niet sneller en efficiënter te zijn.

'Vergunning moet duidelijk en rechtlijnig zijn'

© ImageGlobe

De Vlaamse regering wil dat vergunningsprocedures voor bedrijven en infrastructuurprojecten sneller en doelmatiger verlopen. In de zomer keurde ze daartoe een startnota over een 'omgevingsvergunning' goed. Die voegt de huidige stedenbouwkundige en milieuvergunning samen. Steden en gemeenten moeten de aanvragen van lokale ondernemers en voor beperkte infrastructuurwerken behandelen. De provincies krijgen de aanvragen van de meest milieuhinderlijke bedrijven op hun bord. Grootschalige, strategische projecten - denk aan de Oosterweelverbinding in Antwerpen - worden een zaak van de Vlaamse overheid.

'De provincies zijn gewonnen voor een geïntegreerde vergunning', zegt de Antwerpse gedeputeerde van Milieu, Rik Röttger (SP.A). 'Maar ik betwijfel of het resultaat duidelijk en rechtlijnig zal zijn voor de ondernemingen en voor de mensen in hun omgeving.'

Röttger verwijst naar de ervaring van de provincies met milieuvergunningen. 'In de voorbije twintig jaar keurde de provincie Antwerpen 10.000 milieuvergunningen voor zwaar hinderlijke bedrijven toe. Dat gebeurde steeds op tijd en in slechts 8 procent van de gevallen werd beroep aangetekend.' Die expertise dreigt niet alleen beknot te worden (van de in totaal 25.000 dossiers bij de vijf Vlaamse provincies zouden er nog 2000 overblijven, de werklast zou ook verschuiven naar de steden en gemeenten. Maar die hebben daarvoor vaak maar één ambtenaar (de provincie Antwerpen heeft twintig mensen voor deze opdracht) en ze zijn onvoldoende geïnformatiseerd. 'Kennelijk zullen ze het extra werk intercommunaal moeten opknappen. Dan komt er echter een nieuwe overheidslaag bij, terwijl de Vlaamse regering net de bestuurlijke verrommeling wil tegengaan.'

Röttger heeft ook vragen bij het permanente karakter van de omgevingsvergunning. 'Milieuvergunningen moeten nu na maximaal twintig jaar vernieuwd worden. Zo houdt de overheid toezicht, terwijl bedrijven hun investeringen in minder hinder goed kunnen afwegen. Bij een permanente omgevingsvergunning verdwijnt dat. Voor een alternatieve controle is er in elk geval niets geregeld.' (PM)

Lees meer over:

Onze partners