Vereeck hekelt uitspraken van Lieten rond innovatie en kmo's

06/02/12 om 19:41 - Bijgewerkt om 19:41

(Belga) Lode Vereeck, LDD-fractieleider in het Vlaams Parlement, heeft kritiek op enkele uitspraken van Vlaams minister Ingrid Lieten. De sp.a-minister had laten verstaan dat kmo's een belangrijke rol spelen op het vlak van innovatie, maar dat zij vaak de weg niet vinden naar de nodige innovatie-instrumenten. "Een totaal ongeloofwaardige uitspraak. Want minister Lieten bespaart net op de provinciale innovatiecentra, zeg maar de unieke loketten voor kmo's om steun aan te vragen", aldus Vereeck.

Volgens minister Lieten staat de Vlaamse industrie voor grote uitdagingen. En daarbij vormen de loonkosten volgens haar niet de grootste hindernis. "De loonkosten zijn het probleem niet. We moeten onze industrie durven herdenken. Een grotere inzet op innovatie en duurzaamheid is nodig", aldus de sp.a-politica. Op innovatie-vlak ziet Lieten een sleutelrol weggelegd voor de bedrijven zelf, met name voor kmo's. "Zij zorgen voor tewerkstelling en lokale verankering, maar vinden vandaag nog te weinig de weg naar de innovatie-instrumenten" aldus Lieten. Een "compleet ongeloofwaardig pleidooi", reageert Lode Vereeck. De LDD'er wijst op de "afbouw" van de provinciale innovatiecentra. Die centra zijn in het leven geroepen om bedrijven te ondersteunen in hun innovatie-activiteiten. En ondanks de belofte van minister Lieten om de centra verder uit te bouwen, kregen de centra minder middelen en moesten bijgevolg adviseurs ontslagen worden, aldus Vereeck. De LDD'er is het met Lieten eens dat innovatie belangrijk is voor de concurrentiekracht van de Vlaamse economie. "Maar dit kan enkel effectief zijn mits een gunstig omgevingsklimaat wordt gecreëerd. Het creëren van toegevoegde waarde maakt een hoge loonkost draaglijker, maar kan het niet volledig compenseren. Vlaanderen lijdt duidelijk onder een loonkosthandicap en er moet dan ook een dubbelsporenbeleid gevoerd worden: innovatie én verlaging loonkosten". (KME)

Onze partners