Veertienduizend regularisaties op een half jaar tijd

12/07/10 om 14:01 - Bijgewerkt om 14:01

In de eerste helft van 2010 werden evenveel mensen geregulariseerd dan in heel 2009.

In de eerste helft van 2010 zijn zowat 14.000 mensen personen geregulariseerd, evenveel als in 2009. Dat blijkt uit cijfers van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Eén van de oorzaken is de regularisatiecampagne die eind 2009 liep.

Tussen 15 september en 15 december 2009 liep er een eenmalige regularisatiecampagne voor mensen zonder papieren, onder meer op basis van het criterium duurzame lokale verankering.

Freddy Roosemont, directeur-generaal van de DVZ, wees er maandag op dat er in 2008 nog 8.000 regularisaties waren. Het aantal begon fors te stijgen vanaf de tweede helft van 2009.

Inzake asielaanvragen was er tussen 2008 en 2009 een stijging van 12.000 asielaanvragen naar 17.000. Volgens Roosemont is er echter geen sprake van een aanzuigeffect.

Het aantal personen dat in 2009 van het grondgebied werd verwijderd, bleef in 2009 bleef stabiel op ongeveer 8.000 mensen. Het gaat daarbij zowel om gedwongen als vrijwillige uitzettingen als om mensen die worden teruggestuurd naar de grens.

Het aantal aangevraagde visa beliep in 2009 200.000. Dat zijn er 20.000 minder dan het jaar voordien. Roosemont wijt dat aan de
financiële crisis, met minder reizen tot gevolg.

Vorig jaar werden er weer heel wat schijnhuwelijken onderzocht. Volgens Roosemont waren het er ongeveer 10.000.

Onze partners