Vandeurzen zet stappen naar zorggarantie voor personen met zwaarste noden

24/01/16 om 06:44 - Bijgewerkt om 06:44

Bron: Belga

(Belga) Personen met een handicap zullen hun vraag naar ondersteuning maar één keer moeten indienen om zicht te krijgen op de steun die ze zullen krijgen. Verder zullen bepaalde groepen, zoals mensen met een snel degeneratieve aandoening (bv. ALS) of mensen in een noodsituatie, voorrang krijgen bij de toekenning van budgetten in het nieuwe systeem van de persoonsvolgende financiering (PVF). Op die manier zet Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen stappen naar de beloofde zorggarantie voor personen met de zwaarste ondersteuningsnood.

De hele sector van personen met een handicap zit in volle verandering. De financiering wordt met het systeem van de Persoonsvolgende Financiering (PVF) op zijn kop gezet en zal niet meer aanbodgestuurd gebeuren (gericht op de voorzieningen), maar vraaggestuurd via een 'rugzakje' voor de personen met een handicap. Met dat rugzakje, in de vorm van een cashbedrag of voucher, zal die persoon dan zorg kunnen inkopen bij een voorziening of elders. Het PVF-systeem wordt in 2016 stapsgewijs ingevoerd en vanaf 2017 veralgemeend voor volwassenen. Finaal doel is om tegen 2020 zorggarantie te bieden voor iedereen met een zware ondersteuningsnood. Nu is het probleem vaak dat mensen die op de wachtlijst staan weinig zicht hebben op wanneer ze een antwoord zullen krijgen op hun zorgvraag. Om te verhelpen dat ze te lang in het duister tasten, zullen mensen in de toekomst maar één keer hun dossier moeten ingeven om perspectief te krijgen. Er blijft een prioriteitenindeling bestaan, maar iedereen zal sneller en meer transparant zicht krijgen op de behandeling van zijn zorgvraag. Sommige groepen krijgen voorrang bij de toewijzing van de budgetten. Zo zullen mensen met een snel degeneratieve ziekte (zoals de spierziekte ALS) automatisch vanaf 1 september 2016 een budget toegewezen krijgen. Voor hen geldt een spoedprocedure. Hetzelfde geldt voor mensen die in een plotse noodsituatie belanden, bijvoorbeeld bij het plots overlijden van een moeder die jarenlang alleen voor haar kind met handicap heeft gezorgd, Vanaf januari 2017 komen er nog twee groepen bij die automatisch een budget zullen toegewezen krijgen. Het gaat om minderjarigen die 18 worden, reeds gebruik maken van ondersteuning van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) en nood hebben aan handicapspecifieke ondersteuning. Door voor die jongvolwassenen continuïteit te voorzien, valt een jarenlang pijnpunt weg. Er is/was namelijk veel onzekerheid over de voortzetting van ondersteuning wanneer jongeren meerderjarig worden. Tot slot zullen ook personen met een handicap van wie de integriteit bedreigd wordt (bv. door misbruik of verwaarlozing) automatisch een budget krijgen. (Belga)

Onze partners