Vandeurzen wil drempel naar hulp verlagen

20/12/15 om 15:04 - Bijgewerkt om 15:04

Bron: Belga

(Belga) Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen wil de drempel voor hulp verlagen, in het bijzonder voor kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen in armoede. De CD&V-minister heeft een conceptnota klaar waarin hij wil experimenteren met een "geïntegreerd breed onthaal". De nota is goedgekeurd door de Vlaamse regering.

Wie op zoek is naar gepaste hulp, raakt al eens de weg kwijt. Het welzijns- en hulpverleningsaanbod is soms zo complex dat mensen door de bomen het bos niet meer zien. Sommige mensen weten niet waar ze juist moeten aankloppen, anderen willen/durven de stap naar de hulpverlening niet zetten. Het gaat daarbij soms om mensen in een situatie van "onderbescherming", mensen die vaak niet weten waar ze recht op hebben of voor wie de kloof naar de hulpverlening te groot is. Minister van Welzijn Jo Vandeurzen wil daar iets aan doen. Hij wil dat de drempel naar hulp verlaagt, zeker voor kwetsbare groepen zoals ouderen, zieken, personen met een handicap en mensen in armoede. Betrokken diensten zoals de CAW's en OCMW's moeten zo toegankelijk mogelijk zijn en er moeten samenwerkingsverbanden komen onder de regie van de lokale besturen. Er is nog een manier om de stap naar het hulpaanbod te verkleinen: de taal. Vaak wordt in de welzijns- en hulpverleningssector een ontoegankelijk vakjargon gebruikt. "We moeten dit doorbreken, zonder taboes. Een voor iedereen herkenbaar en verstaanbaar begrippenkader is cruciaal om tot afspraken te komen", klinkt het. Minister Vandeurzen wil de plannen nu verder uitwerken met alle betrokken actoren in een werkgroep. Bedoeling is wel van plan om de concepten van het "geïntegreerd breed onthaal" uit te testen in een aantal pilootregio's. De conceptnota wordt nu voorgelegd aan een reeks adviesorganen. (Belga)

Onze partners