Vandeurzen over vernieuwde kinderbijslag: 'Meteen starten met sociale correcties'

01/06/16 om 18:14 - Bijgewerkt om 19:31

In het Vlaams parlement is vandaag heftig gedebatteerd over de vernieuwde kinderbijslag. Nieuwe cijfers van het Centrum voor Sociaal Beleid die vlak voor de plenaire vergadering bekend werden gemaakt, zetten de tegenstellingen op scherp.

Vandeurzen over vernieuwde kinderbijslag: 'Meteen starten met sociale correcties'

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn © Belga

Volgens de Vlaamse regering zal de hervorming van de kinderbijslag het armoederisico voor zowat alle gezinnen doen dalen. Enkel voor gezinnen met vier kinderen of meer zou het risico gelijk blijven. Maar het Centrum voor Sociaal Beleid (CSB, Universiteit Antwerpen) verspreidde woendag een nieuwe simulatie waaruit blijkt dat het armoederisico voor gezinnen met twee kinderen wél significant zou stijgen, meer bepaald van 7,6 procent naar 8,4 procent.

Die tabel leidde woensdag in het Vlaams Parlement tot felle discussies. De oppositiepartijen grepen die cijfers aan om de regering op te roepen om de herorming opnieuw te doen. Freya Van den Bossche (SP.A) riep minister Jo Vandeurzen om de hervorming opnieuw te doen, maar wel op basis van de meest recente cijfers. 'Nu klopt de berekening gewoon niet', stelde Van den Bossche in het wekelijkse vragenuurtje in het Vlaams parlement.

Dat zei ook SP.A-fractieleider Joris Vandenbroucke voor de camera's van Villa Politica.

Minister voor Welzijn Jo Vandeurzen(CD&V) verdedigde zijn beleid, en benadrukte dat er een genuanceerde armoedetoets zal worden uitgevoerd.

Vandeurzen had ook kritiek op de berekening van het CSB. Zo geeft het CSB zelf in haar persbericht toe dat het geen rekening heeft gehouden met een aantal elementen van de finale beslissing van de Vlaamse regering.

Zo houdt het CSB volgens de minister geen rekening met het feit dat de middelen uit de geplande niet-indexering (2017/2018) opnieuw in het systeem zullen worden gebracht in 2019. Die middelen (samen met de indexsprong van 2015 gaat het om 140 miljoen euro, red.) zullen onder meer gebruikt worden voor het toekennen van bijkomende sociale toeslagen en de uitbouw van de derde pijler (met o.a. participatietoeslagen voor deelname aan kinderopvang en onderwijs).

Vandeurzen wijst er ook op dat in 2019 meteen gestart wordt met de sociale correcties, ook voor diegenen die geboren zijn vóór 1 januari 2019. "Vroeger moest iemand zeven maanden werkloos zijn om recht te hebben op een toeslag wegens langdurige werkloosheid. Vanaf 1 januari 2019 is die wachttijd van zeven maanden er niet meer, ze krijgen onmiddellijk een toeslag. Voor mensen met kinderen in het oude stelsel is de toeslag geijkt op de oude bedragen, maar ze krijgen een toeslag en moeten niet zeven maanden wachten".

De CD&V-minister wil bij het CBS meer duidelijkheid vragen bij hun berekeningen. Hij benadrukt alvast dat er een grondige armoedetoets op de hele hervorming zal toegepast worden. "Een grondige armoedetoets op het geheel is vanzelfsprekend noodzakelijk om het armoederisico verder te verfijnen en op punt te stellen", klinkt het. Hij voegt er meteen aan toe dat het basisbedrag van 160 euro per kind alsook de andere bedragen vanaf 2019 telkens met 2 procent zullen geïndexeerd worden wanneer de spilindex wordt overschreden.

De oppositie was niet tevreden met de uitleg van Vandeurzen. Vlaams parlementslid Elke Van den Brandt (Groen) wilde weten wat de ambitie van de regering is. 'Met hoeveel procent wilt u de kinderarmoede doen dalen?' vroeg ze aan Vandeurzen.

Nog volgens Groen wordt er nu geld afgenomen van de kinderen, om het nieuw systeem te financieren:

Bourgeois ontevreden over kritiek CSB

Opvallend moment tijdens de zitting was toen Vlaams minister-president Geert Bourgeois leek uit te halen naar Bea Cantillon, de voorzitter van het Centrum van Sociaal Beleid.

Bourgeois had in het VRT-radioprogramma De Ochtend geprikkeld gereageerd op de kritiek van Cantillon op de hervorming. Door die kritiek zou Cantillon ingegaan zijn tegen de afgesproken vertrouwelijkheidsclausule. Cantillon spreekt dat in het persbericht tegen. "Het contract waarvan sprake is reeds vorig jaar afgelopen en de berekende armoedecijfers vallen buiten het contract. De gebruikte data maken geen voorwerp uit van vertrouwelijkheidsclausules", staat te lezen in een persbericht. "Ik neem daar geen woord van terug", reageerde minister-president Geert Bourgeois in het Vlaams Parlement.

N-VA-fractieleider Matthias Diependaele van zijn kant wees nog op een ander punt in het persbericht van het Centrum voor Sociaal Beleid waarin wordt gezegd dat er bij de berekeningen geen rekening is gehouden met een aantal elementen, zoals het toekennen van bijkomende sociale toelagen. "Op basis van dat persbericht beweren dat het armoederisico stijgt, is een leugen", aldus Diependaele.

(JH/Belga)

Onze partners