Vande Lanotte wil dienstencheques voor industriejobs

23/01/13 om 07:06 - Bijgewerkt om 07:06

(Belga) Vicepremier Johan Vande Lanotte (sp.a) denkt aan dien­sten­che­ques als te­ge­moet­ko­ming om de loon­las­ten van be­drij­ven te druk­ken. "We zijn er met de dien­sten­che­ques in ge­slaagd de pro­ble­men bij de schoon­maak­sters, in de hui­se­lij­ke sec­tor zeg maar, aan te pak­ken. We kun­nen een ge­lijk­aar­dig me­cha­nis­me op­zet­ten voor de in­du­striële jobs", klinkt het vandaag in De Tijd.

Vande Lanotte wierp de piste op tijdens een bedrijfsbezoek. Met dien­sten­che­ques op maat van de be­drijven wil hij te­ge­moet­ko­men aan de hoge loon­las­ten in ons land.De vicepremier zei ook dat de over­heid be­reid is geld uit te geven voor te­werk­stel­ling, al zal het ini­ti­a­tief geen 1,3 mil­jard euro mogen kos­ten zoals de dien­sten­che­ques. "We kun­nen mis­schien met proef­pro­jec­ten be­gin­nen, zodat we na een tijd­je tot een goed, voor­be­reid sys­teem komen."Ondernemersorganisatie Unizo wil naar de voorstellen van de sp.a'er luisteren, maar pleit voor een structurele lastenverlaging. (NICOLAS MAETERLINCK)

Onze partners