Vande Lanotte: 'SP.A en PS hebben de index behouden'

20/11/12 om 09:15 - Bijgewerkt om 09:15

'Het allerbelangrijkste aan deze begroting is het behoud van de index. Dat is de verdienste van SP.A en PS in deze regering.' Dat zegt minister van Economie Johan Vande Lanotte.

Johan Vande Lanotte: 'Allerbelangrijkste is het behoud van de index'

Alexander De Croo: 'We gaan wel de korf van de producten aanpassen. Er komt een moderne index'

Johan Vande Lanotte: '500 miljoen euro heffing op meerwaarde voor holdings is belangrijk signaal in crisistijden'

Alexander De Croo: '500 miljoen euro heffing op meerwaarde voor holdings heeft zeer beperkte impact'

'In België staat in de wet dat de lonen gekoppeld zijn aan de levensduurte. We behouden de index. Dat is de verdienste van de SP.A en PS in deze regering.' Dat zei vicepremier Johan Vande Lanotte (SP.A) in een reactie op het begrotingsakkoord tijdens De Ochtend op Radio 1.

Sociale rechtvaardigheid
'We zijn er met deze begroting in geslaagd de sociale rechtvaardigheid behouden,' zegt Vande Lanotte. 'We hebben ze zelfs versterkt met 300 miljoen euro die voorzien is voor de verhoging van de minimumlonen.'

'Er komt geen blokkering van de lonen. Er komt geen bevriezing van de lonen. De lonen zullen twee jaar lang niet stijgen bovenop de index. Dat betekent niet dat we de sociale partners buitenspel zetten. Vanaf 2015 zal er weer normaal onderhandeld worden.'

Behoud van de index
'Het allerbelangrijste is het behoud van de index. Dat betekent dat mensen die werken, weten dat hun koopkracht behouden blijft.'

'We verschuiven 500 miljoen aan belastingen op arbeid naar lasten op inkomsten uit kapitaal. Er is nooit eerder zo'n verschuiving gebeurd. Dat is belangrijk in crisistijden. Het gaat om een heffing op de meerwaarde voor holdings. Het is niet de middenklasse die hierdoor getroffen wordt.'

Beperkte impact
Vice-premier Alexander De Croo (Open VLD) nuanceert de impact voor de bedrijven. 'De zwaardere lasten op de meerwaarde voor holdings zijn zeer beperkt,' zei De Croo in De Ochtend. Het gaat om 500 miljoen in een totaalpakket van 4 miljard aan maatregelen. Daarbij komen er geen andere maatregelen zoals een BTW-verhoging waar sommigen van droomden.'

Het voorstel om langer te werken voor hetzelfde loon heeft het begrotingsakkoord niet overleefd. 'Er komen wel maatregelen om de arbeidsmarkt te flexibiliseren,' zegt De Croo. 'We vragen aan de sociale partners om voor het einde van het jaar voorstellen uit te werken. Anders zal de regering zelf voorstellen doen.'

Moderne index
'Het indexmechanisme staat niet ter discussie,' zegt de Croo.' We gaan wel de korf van de producten aanpassen. Er wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met soldens. Er komt een moderne index. De koopkracht wordt gegarandeerd.'

'Open VLD en PS zullen zeer goed samenwerken'
In de marge van de begrotingsonderhandelingen werd duidelijk dat Open VLD en PS vaak lijnrecht tegenover elkaar stonden. Volgens De Croo zijn er geen diepe wonden geslagen. 'Er is inderdaad hard onderhandeld. Open VLD en PS zullen de volgende weken zeer goed samenwerken. Wij hebben voor dit akkoord onze tijd genomen. De hervorming die we gedaan hebben, kost nu eenmal tijd. (EE)

Onze partners