Van Rompuy ziet zichzelf als de "bewaarder van het vertrouwen in de Europese Unie"

01/03/12 om 21:52 - Bijgewerkt om 21:52

(Belga) "In zekere zin is mijn job die van de bewaarder van het vertrouwen." Na zijn herbenoeming als voorzitter van de Europese Raad, gaf Herman Van Rompuy donderdagavond in een korte toespraak op de Europese top even inkijk in de manier waarop hij zijn job tracht in te vullen.

Van Rompuy benadrukte dat de economie zijn absolute topprioriteit blijft. "Onze economie is onze levenslijn. Zonder een sterke economische basis komen onze sociale modellen en onze welvaartsstaten in gevaar en kunnen we geen rol meer spelen op het wereldtoneel." Sinds hij iets meer dan twee jaar geleden aantrad als voorzitter van de Europese Raad, moest Van Rompuy met weinig anders bezig zijn dat het onder controle houden van en oplossingen zoeken voor de schuldencrisis. Maar, zegt hij, "we plukken al de eerste vruchten van onze inspanningen om de eurozone te stabiliseren. De intrestvoeten bijvoorbeeld, die gaan naar omlaag." Nu is het ogenblik gekomen om in te zetten op groei en jobs, meent de Belgische ex-premier. "We moeten de mensen ervan overtuigen dat hun opofferingen in deze crisisjaren niet voor niets waren, dat ze tot resultaten leiden en dat de eurozone er sterker zal uitkomen. Dat moet onze grootste zorg zijn. Het is de enige manier waarop we de 'hearts and minds' van de Europeanen kunnen winnen." (KAV)

Onze partners