Van Rompuy wil strijd tegen jongerenwerkloosheid opvoeren

25/05/13 om 12:37 - Bijgewerkt om 12:37

(Belga) Europese Raadsvoorzitter Herman Van Rompuy roept de staats- en regeringsleiders van de 27 EU-lidstaten op om hun inspanningen in de strijd tegen de jongerenwerkloosheid op te voeren. Op de top van 27 en 28 juni moeten er stappen worden genomen om de toekomstperspectieven van jongeren te verbeteren, schreef hij in een brief aan de leden van de Europese raad.

In februari telde de EU 5,7 miljoen jonge werklozen onder de 25 jaar. Met 23,5 procent lag de werkloosheid onder de jongeren significant hoger dan de algemene werkloosheidsgraad, die 10,9 procent bedroeg. Van Rompuy dringt er bij de staats- en regeringsleiders op aan om in juni de "jongerengarantie" te bekrachtigen, waartoe al in februari door de ministers van Werk werd besloten. Die "jongerengarantie" streeft er naar alle jongeren binnen de vier maanden nadat ze de school hebben verlaten, een baan, een voortgezette opleiding of een stage te bezorgen. Voorts moeten de staats- en regeringsleiders voorbereidingen treffen om ervoor te zorgen dat de 6 miljard euro die in de Europese begroting is uitgetrokken voor de bestrijding van de jongerenwerkloosheid vanaf januari 2014 daadwerkelijk uitgegeven kan worden, aldus tenslotte Van Rompuy in zijn betoog. (Belga)

Onze partners