'Van Overtveldt doet wat hij socialisten jarenlang verweten heeft'

16/11/16 om 15:49 - Bijgewerkt op 17/11/16 om 03:41

Oppositiepartijen sp.a en Groen reageren scherp op het begrotingswerk van de federale regering na de onvoldoende van de Europese Commissie. Ook Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) reageert scherp.

'Van Overtveldt doet wat hij socialisten jarenlang verweten heeft'

© BelgaImage

Dat België zich mogelijk niet kan houden aan de Europese begrotingsregels, heeft kwaad bloed gezet bij de oppositie. Het zit sp.a, Groen en Vlaams Belang hoog dat de regering al twee jaar lang inspanningen vraagt aan de bevolking, maar dat de rekening 'keer op keer' niet klopt.

'Waar is het geld van de mensen naartoe?', vraagt Karin Temmerman. 'Dit is een regelrechte blamage voor deze regering. Het begrotingswerk zou een van de paradepaardjes van deze regering worden, zo zei men bij aanvang van deze legislatuur'. Ze laakt dat we, in ruil voor de 'zware inspanningen' die de regering aan de bevolking oplegt, een begroting op orde zouden krijgen. 'Wat blijkt? Het is opnieuw een dikke buis.'

Ecolo-Groen is dan weer niet verbaasd over de onvoldoende die de Europese Commissie geeft aan de begroting van de regering-Michel. 'België is opnieuw een zorgenkindje in Europa. Het geklungel van Van Overtveldt en co wordt ronduit gênant. De inkomsten draaien in de soep en men weigert koppig een eerlijke bijdrage te vragen van de grootste vermogens', stelt fractieleider Kristof Calvo.

Fout recept

Calvo noemt het 'wrang'. 'Keer op keer blijkt dat de rekening van deze regering niet klopt. Keer op keer wordt dan nadien de nieuwe inspanning bij dezelfde mensen gelegd. Veel facturen, weinig investeringen, en toch grote tekorten. Dit is het resultaat van een fout recept: een beleid dat te veel investeert in winsten en dividenden en te weinig in mensen en de reële economie. Als Michel nu niet grondig bijstuurt, gaat dit blijven duren.' Het groene parlementslid herhaalt zijn pleidooi voor fiscale rechtvaardigheid. 'Het is vijf voor twaalf', besluit Calvo.

'Door het knoeiwerk van deze regering zullen de pijnlijke inspanningen van de mensen voor niets zijn geweest', hekelt Kamerlid Barbara Pas (Vlaams Belang). 'Paars is helemaal terug. De rekeningen worden schaamteloos doorgeschoven naar de volgende generatie, de vergrijzingsgolf wordt niet opgevangen en de staatsschuld lijkt op die van een bananenrepubliek.'

Ze benadrukt dat de Europese Commissie 'brandhout' maakt 'van de plechtige belofte van N-VA-minister Van Overtveldt dat het begrotingstekort ver weg zou blijven van de alarmdrempel van 3 procent', gaat Pas voort. 'Dat buurlanden Nederland, Luxemburg, Duitsland het beter doen, is geen nieuws meer, maar dat dit intussen ook voor Frankrijk het geval is, illustreert hoe erg het gesteld is met de Belgische boekhouding. Met zo'n palmares mocht elke huisvader zijn koffers pakken', aldus nog Pas.

'Van Overtveldt ziet er nu blijkbaar zelf geen graten in om rekening door te schuiven'

Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) kijkt richting minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) als hoofdverantwoordelijke voor het begrotingsrapport dat de federale regering van de Europese Commissie kreeg. "Minister Van Overtveldt ziet er blijkbaar geen graten in de rekening door te schuiven naar diegene die achterkomen", zegt de EVP'er. "Nu zelf doen wat je jarenlang de socialisten hebt verweten. Faut le faire."

Voor Vandenkendelaere situeert het probleem in de Belgische begroting zich aan de inkomstenzijde, "in de winkel van de minister van Financiën dus".

"Minister Van Overtveldt mag nu staan glunderen met het advies van de Hoge Raad van Financiën over de betaalbaarheid van de beoogde verlaging van de vennootschapsbelasting, maar hij zou veel beter kijken naar wat er vandaag in het laatje komt. En laten we een kat een kat noemen: dat is veel en veel te weinig", luidt het.

Vandenkendelaere maakt niet geheel onverwacht de sprong naar het voorstel voor een meerwaardeheffing, die zijn partij koppelt aan de verlaging van de vennootschapsbelasting die Van Overtveldt uitdokterde. "Als CD&V vraagt om een rechtvaardige fiscaliteit, doen we dit niet lichtzinnig. We willen altijd praten over betere en eerlijkere belastingen, maar nieuwe maatregelen mogen niet zomaar een gat in de begroting slaan", waarschuwt de CD&V'er.

"Dat is geen rentmeesterschap en eenvoudigweg slechte staatshuishouding. Daarom vind ik het belangrijk dat we blijven hameren op een meerwaardebelasting en passen voor een onduidelijke en, erger nog, onjuiste boekhouding."

Hij merkt op dat ons land al een paar keer nipt de dans is ontsprongen omdat ook grote lidstaten budgettaire steken lieten vallen. Het zou Vandenkendelaere niet verwonderen mocht het dit keer wel prijs zijn. "Ondanks de roep om flexibiliteit kan de Commissie niet blijven schieten met een leeg geweer. In het geval van België zou een veeg uit de pan niet eens onterecht zijn."

(BELGA/JVL/JH)

Onze partners