Valse start voor begrotingscontrole Federatie Wallonië-Brussel

18/04/13 om 22:35 - Bijgewerkt om 22:35

(Belga) De ministers van het Waals Gewest en de Franse gemeenschap (Federatie Wallonië-Brussel) hebben donderdag iets na 20.00 uur de gesprekken over de begrotingscontrole beëindigd. Het thema 'begroting' was maar kort ervoor aangesneden.

Tot de dagorde van de bijeengekomen ministers behoorde donderdag namelijk ook het perspectief om tot een akkoord te komen over de hervorming van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium (CWATUPE), alsook de hervorming van het hoger onderwijslandschap. Over dat laatste is nog steeds geen consensus. Die zaken hebben de start van de begrotingsgesprekken vertraagd. Oorspronkelijk moest het budget ter sprake komen tegen de middag. De Waalse regering moet op zoek naar zo'n 250 miljoen euro om het pad richting begrotingsevenwicht in 2015 aan te houden. Volgende week zal bilateraal worden voortgepraat over het budget. Donderdag komen de ministers dan weer voltallig samen. De consolidatieperimeters zoals bediscussieerd in een technische werkgroep zijn al goedgekeurd. Er is beslist om de begrotingen van de twee entiteiten apart te bespreken, gezien de al geleverde inspanningen door het gewest. (Belga)

Onze partners