Valerie Del Re (SP.A) - Hasselt

13/08/12 om 10:04 - Bijgewerkt om 10:04

Knack.be stelt drie vragen over de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 aan elke politicus die de strijd aangaat: Wat is de inzet van de verkiezingen? Wie wint en wie verliest? Wat speelt in uw gemeente?

Valerie Del Re (SP.A) - Hasselt

Wat is de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen?

De centrumsteden staan voor enkele grote uitdagingen de komende jaren: financiële krapte, aangroei en diversifiëren van de bevolking, vervuiling, vergrijzing, etc. Het is de taak van het stadsbestuur om visie te ontwikkelen over de toekomst en een duidelijk plan van aanpak te formuleren.

Speerpunten:

Openbaar domein: In de steden neemt de woondichtheid toe. Als we het wonen betaalbaar willen houden kunnen we dit moeilijk afremmen. De taak van de overheid is dan ook om ervoor te zorgen dat de ruimte die mensen niet hebben op hun privédomein te voorzien in de publieke ruimte. We moeten ademruimte creëren waar mensen kunnen genieten van natuur, elkaar kunnen ontmoeten, bewegen, spelen, ...

Dit sluit nauw aan bij het vergroenen van de stad. We moeten ervoor ijveren dat steden meer gezonde omgevingen worden. Dat kan door te werken aan mobiliteit (stappen, fietsen, openbaar vervoer) om uitlaatgassen en fijn stof te verminderen of aan de duurzaamheid van gebouwen.

Het doel is om natuur en stedelijkheid naadloos in elkaar te laten overvloeien. Dit door het zorgen voor voldoende parken, die aan elkaar verbonden zijn door groene vingers. Voor sommige dieren is de stad ook een uitstekende habitat, zo zijn er pionierprojecten met stadsbijen bijvoorbeeld.

Creatieve economie en artistieke creatie: De steden zijn de smeltkroezen van de toekomst waar bedrijven, experten, organisaties en burgers elkaar ontmoeten. Die rijkdom moet je behandelen als een grondstof. De stad moet deze mensen ruimte geven om te ontwikkelen en kansen scheppen om kruisbestuiving te bevorderen met als doel het creëren van tewerkstelling en creatieve oplossingen voor actuele uitdagingen.

Daarnaast is artistieke creatie of cultuur onmisbaar in de stad. De aanwezigheid ervan is een sterke pull-factor voor de creatieve trekkers, bovendien geeft het kleur en ziel aan een stad.

Participatie: Als je een stad wil waar de talenten van mensen aangewend worden dan moet je natuurlijk ook manieren vinden om als bestuur te luisteren naar je inwoners. Zes jaar is een lange periode voor een stad die constant in beweging is. De top-down aanpak van de oude politiek is niet enkel frustrerend in een maatschappij waar burgers steeds mondiger worden, het is bovendien een gemiste kans.

In plaats van inwoners als een moeilijke massa te zien die je enkel hoort als er iets misgaat, kan je hen ook beschouwen als ervaringsdeskundigen en hun expertise aanwenden om oplossingen te vinden voor problemen. Een sluitende aanpak is hiervoor nog niet uitgewerkt, maar we moeten zoeken naar een goede methodiek/of methodieken om inwoners mee te laten bouwen aan hun stad.

Wie worden de winnaars, wie de verliezers?

Als ik dat eens wist! Ik waag me niet aan publieke pronostieken.

Wat is van belang in uw gemeente?

De speerpunten aangehaald bij vraag 1: openbare domeinen, creatieve economie en participatie. (SD)

U komt ook op bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 en heeft een duidelijke visie over uw stad of dorp?

Stuur dan uw antwoorden op onze drie vragen - en een foto van uzelf - door naar simon.demeulemeester@knack.be.

Onze partners