Vakbonden woest op Kris Peeters

24/09/12 om 14:37 - Bijgewerkt om 14:37

De drie grote vakbonden zijn niet te spreken over de besparingen die de Vlaamse regering oplegt aan de ambtenaren. Ook de oppositie is teleurgesteld in de Septemberverklaring van minister-president Kris Peeters. Unizo is dan weer wel tevreden.

Vakbonden woest op Kris Peeters

© Belga

De drie vakbonden ACV, ABVV en ACLVB zijn niet te spreken over de extra besparingen op het overheidsapparaat die de Vlaamse regering in haar begroting voor volgend jaar plant. "Het is onaanvaardbaar om opnieuw lineair te schaven aan de werkingsmiddelen en aan de personeelsmiddelen van de agentschappen en departementen. Het wordt overigens hoog tijd dat men stil staat bij de sluipende en dure privatisering die aan de gang is", luidt het in een gezamenlijke mededeling.

Volgens ACV-openbare diensten komt de besparing neer op "roofbouw op de fundamenten van het overheidsapparaat".

De Vlaamse regering heeft een begroting voor volgend jaar die in evenwicht is, onder meer dankzij het bevriezen van werkingsmiddelen en het verminderen van de loonkredieten met 1 procent. Hierover zal nog met de vakbonden worden overlegd. Peeters verklaarde daarover op Radio 1 dat de uitnodigingen onderweg zijn om daarover samen te zitten. De minister-president zegt "van harte te hopen" dat de vakbonden bereid zijn te onderhandelen.

"Ik ga ervan uit dat geen enkele overheidsvakbond het overleg over de besparingen zal weigeren", zo zei Peeters later op de dag in Terzake op Canvas. "Het aantal Vlaamse ambtenaren terugdringen wordt moeilijk", verklaarde Kris Peeters maandagavond. "In een bus moet nog steeds een chauffeur zitten en voor een klas moet een leraar staan. Er zal dus moeten worden onderhandeld over andere maatregelen."

De vakbonden hadden verwacht dat een dergelijk overleg al eerder zou hebben plaatsgevonden. "We hadden gedacht dat er het afgelopen weekend al zou worden gepraat, maar dat is niet gebeurd", zei Jan Van Wezemael van ACOD.

Volgens hem is een inlevering van koopkracht alvast onbespreekbaar, hoewel de bonden het overleg voorlopig niet weigeren. "Het zou onverstandig zijn om nu al een definitieve positie in te nemen", bevestigde ook Christoph Vandenbulcke van ACV.

Menu

De vakbonden krijgen "een menu" aan keuzes voorgelegd, waaronder een inkrimping van het personeel of eventueel een vertraagde of gehalveerde indexering van de lonen. "Een indexsprong zou een mogelijkheid kunnen zijn", gaf minister-president Kris Peeters te kennen. "Komt het niet tot een akkoord met de bonden, dan zullen we zelf een beslissing nemen."

De christelijke vakbond is alvast niet te spreken over de uitingen in de Septemberverklaring. "De diensten van de Vlaamse overheid kregen eerst 5, dan 6 en nu 7% besparingen te slikken. Ondertussen is de kritische ondergrens voor een kwaliteitsvolle openbare dienstverlening al lang overschreden. Nu nog durven beweren dat het doel is 'de Vlaamse overheid nog slagkrachtiger te maken', klinkt buitengewoon cynisch", zegt Christoph Vandenbulcke.

ACV: 'Gemeenteraadsverkiezingen maken dat gekozen werd om niet écht te kiezen'

"Het is zeer de vraag of de Vlaamse regering er goed aan gedaan heeft om de timing van de begroting te laten primeren op de inhoud. Vast staat dat er met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht gekozen is om niet écht te kiezen. Tenzij eens te meer besparen op het overheidsapparaat."

Peeters stipte op Radio 1 nog aan dat andere sociale noden wel geledigd worden, zoals de verhoogde kinderbijdrage.

De vakbonden betreuren ook dat minister-president Kris Peeters in zijn septemberverklaring "tal van nieuwe steunmaatregelen voor ondernemingen" aankondigde, "zonder enige tegenprestatie te vragen inzake werk, kansen voor kansengroepen, zorg voor milieu en klimaat".

Dat de Vlaamse regering het Vlaams Parlement een aantal opties voorlegt rond onderwijs en sociale voorzieningen draagt wel de goedkeuring van de vakbonden weg.

Unizo tevreden met "realistische keuzes"

Ondernemersorganisatie Unizo reageert tevreden op de "realistische keuzes" in de Vlaamse begroting voor 2013.

"Vooral met de keuze voor een begroting in evenwicht zonder bijkomende lasten op ondernemend Vlaanderen levert de Vlaamse regering een belangrijke voorwaarde voor relance", luidt het. Ook het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen noemt dat positief, al mist het toch een "coherent ondernemersbeleid".

Dat de overheid vooral in eigen huis besparingen zoekt, noemt Unizo alvast "moedig". Ook het behoud van de investeringskredieten voor logistieke infrastructuur en innovatie juichen de ondernemers toe. "Zo blijft het pad naar 3 procent voor innovatie behouden", klinkt het.

Maar Unizo merkt ook op wat niet in de septemberverklaring van minister-president Kris Peeters was opgenomen, zoals de beloofde concrete afbakening van winkelgebieden en een investeringsfonds voor kernversterking. Topman Karel Van Eetvelt hoopt dan ook dat alsnog concrete engagementen kunnen genomen worden.

Het NSZ tot slot reageert eveneens tevreden op het evenwicht zonder extra lasten en de extra inspanningen op vlak van kinderopvang. Over "het ontbreken van maatregelen om het ondernemersklimaat in
Vlaanderen te verstevigen" zijn de zelfstandigen dan weer minder te spreken. De Vlaamse begroting is volgend jaar opnieuw in evenwicht. Dat heeft Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) gezegd in zijn septemberverklaring in het Vlaams Parlement. De christendemocratische regeringsleider trapte met zijn traditionele Septemberverklaring het Vlaamse parlementaire jaar op gang.

Er komen geen nieuwe belastingen en er wordt opnieuw bespaard op de loon- en werkingskosten van de Vlaamse overheid: daar moet 100 miljoen euro bespaard worden. Een aantal nieuwe beleidsmaatregelen worden "on hold" gezet tot de eerstvolgende begrotingscontrole: onder meer de kindpremie, de maximumfactuur in de thuiszorg en een deel van het extra geld voor innovatie gaan zo de koelkast in.

Peeters verklaarde dat "de Vlaamse regering de fundamenten heeft verstevigd. De begroting is in evenwicht. Opnieuw. Als enige regering in dit land. Zonder bijkomende belastingen." En dat, aldus de minister-president, "zonder te raken aan de Vlaming die zorg nodig heeft."

Nieuwe beleidsmaatregelen even inhouden

Door de tegenvallende economische groeiverwachtingen moest de regering-Peeters II op zoek naar honderden miljoen euro - volgens Kris Peeters op Radio 1 ongeveer 500 miljoen euro - om de begroting voor 2013 in evenwicht te houden. Een aantal nieuwe beleidsmaatregelen worden tijdelijk uitgesteld, aangezien Peeters zich sterk maakt het evenwicht te bereiken zonder nieuwe belastingen in te voeren.

Het zou gaan om de kindpremie - de eenmalige premie voor kinderen van 0 tot 3 jaar - en de maximumfactuur in de thuissector. De grootste besparing komt uit het bevriezen van de werkingsmiddelen van de Vlaamse overheid en het drukken van de personeelskosten met één procent. "De besparingen en de uitgestelde beleidsuitbreidingen betekenen niet dat we terugkomen op onze engagementen", zei Peeters. De investeringen in innovatie, mobiliteit en in sociaal beleid worden voortgezet.

"We snoeien niet in het welzijns-, gezondheids- en gezinsbeleid." De sociale huisvestingsmaatschappijen krijgen de komende jaren telkens 100 miljoen euro om hun woningen sneller te kunnen renoveren. Er wordt ook niet bespaard op onderwijs, waar er ruimte zal zijn voor een nieuwe cao, met een "flexibel personeelsbeleid met meer kansen voor beginnende leerkrachten". Er wordt ook verder gewerkt aan de hervorming van het secundair onderwijs.

Jobs en economie

Peeters gaf veel aandacht aan jobs en economie in zijn septemberverklaring. Volgend jaar komt er onder meer een nieuw systeem van loopbaanbegeleiding en tegen eind 2013 moet de eengemaakte milieu- en bouwvergunning een feit zijn. Tientallen miljoenen euro zijn extra uitgetrokken voor innovatie.

Volgend jaar komt er onder meer een nieuw systeem van loopbaanbegeleiding en tegen eind 2013 moet de eengemaakte milieu- en bouwvergunning een feit zijn.

Vlaanderen voorbereiden op extra bevoegdheden zesde staatshervorming

Zoals aangekondigd zal de Vlaamse regering de Vlaamse overheid ook voorbereiden op de extra bevoegdheden die ze krijgt via de zesde staatshervorming. Peeters rekent op de medewerking van de federale overheid, wiens "verantwoordelijkheid niet stopt bij het opmaken van de nodige wetteksten".

Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) vroeg in zijn openingstoespraak dat ook het Vlaams Parlement daarbij betrokken wordt.

Moeilijke zoektocht

De tegenvallende economische groei maakte van de zoektocht naar een begroting in evenwicht ook dit jaar geen sinecure. Zeker niet omdat de Vlaamse regering besloot om niet te snijden in een reeks "automatisch" groeiende kostenposten zoals kinderopvang, scholenbouw en gehandicaptenzorg. "Er moesten dus keuzes gemaakt worden", gaf begrotingsminister Philippe Muyters (N-VA) toe.

Buffers aansnijden

"Om de bedrijven en de Vlamingen te sparen", zullen daarnaast ook de werkingsmiddelen van de Vlaamse overheid en het provinciefonds niet geïndexeerd worden. En de crisis noopt ook tot het aansnijden van zowat alle buffers die de Vlaamse overheid nog had opgebouwd, zoals 80 miljoen financiële reserves van de drinkwatermaatschappijen en een rentebuffer van 14 miljoen. Alles samen zijn die goed voor nog eens 130 miljoen euro.

Niettemin is er toch wat geld gevonden, zoals 20 miljoen voor Onderzoek en Ontwikkeling, 12,5 miljoen voor de integratie van het hoger onderwijs, 30 miljoen voor scholenbouw, 4 miljoen voor kinderopvang en extra impulsen via een reeks kapitaalparticipaties. Via die laatste gaat onder meer 10 miljoen euro extra naar het Sofi, het Spin-Off Financieringsinstrument. En met het budget dat vrijkomt door de afbetaling van investeringen uit de jaren '90 maakt de regering tot slot in de komende vijf jaar 100 miljoen euro nieuwe investeringen mogelijk in het renoveren en energiezuiniger maken van de sociale woningen.

Begin 2013 al eerste begrotingscontrole

Hoe dan ook volgt begin 2013 al een eerste begrotingscontrole, waarbij mogelijk al een deel van de uitgestelde beleidsmaatregelen alsnog kunnen worden ingevoerd. "We mogen toch hopen dat de economische
parameters ook eens ten goede gaan evolueren", aldus begrotingsminister Muyters.

Op eventuele meerkosten door de zesde staatshervorming bereidt de Vlaamse meerderheid zich nog niet voor. "We hebben nog geen zich op de kosten of de hoeveelheid middelen die mee overkomen met de nieuwe
bevoegdheden", argumenteerde Peeters. "Bovendien is de Vlaamse regering de enige regering van België en een van de weinigen in Europa die voor 2013 een begroting in evenwicht kunnen voorleggen."

Vlaamse oppositie teleurgesteld

De Vlaamse oppositie reageert teleurgesteld en ietwat misnoegd op de Septemberverklaring van minister-president Kris Peeters. "Borstklopperij zonder cijfers", hekelde Groen-fractieleider Filip Watteeuw. "Dit is een kopie van vorig jaar, toen het eigenlijk al een kopie was van het jaar voordien." Vooral het ontbreken van concrete cijfers in de toespraak zit de oppositie hoog. Niettemin was het voor de oppositie in eerste instantie moeilijk om al meteen met scherp te schieten.

"Dit is een nieuwjaarsbrief zonder cijfers", hekelde LDD-fractieleider Lode Vereeck. Hij vindt het niet kunnen dat het parlement niet meteen het nodige cijferwerk kreeg voorgelegd, terwijl er wel meteen een persconferentie over de begroting gepland staat.

Ook Open VLD-collega Sas Van Rouveroij was daar niet mee opgezet. Bovendien is minister-president Peeters er volgens hem "niet in geslaagd te erkennen dat de toestand wel degelijk ernstig is". In deze crisistijden had de liberale kopman gehoopt op "een wervend verhaal en structurele wijzigingen", maar daar vond hij niets van terug.

Vlaams Belanger Joris Van Hauthem tot slot vroeg zich af of de Vlaamse regering wel voldoende vooruit kijkt. Zo miste hij duidelijkheid over de financiering van de zesde staatshervorming, inclusief nieuwe bevoegdheden en de responsabilisering voor de Vlaamse ambtenarenpensioenen.

Gezinsbond betreurt uitstel kindpremie

De Gezinsbond betreurt dat de Vlaamse regering de aangekondigde kindpremie nog eens uitstelt. De organisatie zegt de "aankondigingspolitiek beu" te zijn. De Gezinsbond is naar eigen zeggen bereid begrip te tonen voor de moeilijke oefening die de Vlaamse regering moet maken om haar begroting in evenwicht te houden.

"Maar dit neemt niet weg dat de gezinsorganisatie stilaan de indruk krijgt dat beloofde en herhaaldelijk aangekondigde maatregelen voor gezinnen gemakkelijk ook weer uitgesteld of opgeschort worden. Dit is geen goed signaal vanuit de politiek aan gezinnen met jonge kinderen", zegt algemeen voorzitter Frans Schotte.

Onze partners