Vakbonden halen zwaar uit naar werkgevers

19/11/12 om 16:19 - Bijgewerkt om 16:19

De Belgische vakbonden roepen de regering in het kader van de begrotingsgesprekken op "om geen relancebeleid te voeren op de rug van de werknemers en sociaal gerechtigden."

De toon van de bonden is opvallend scherp, er wordt zwaar uitgehaald naar de werkgeversorganisaties. Hun logica met betrekking tot lonen en flexibiliteit is "gevaarlijk en moeilijk omkeerbaar", luidt het.

Op de tafel van de onderhandelaars van de begroting ligt een piste om de loonhandicap van Belgische bedrijven over een periode van zes jaar weg te werken. De lonen zouden voor zes jaar bevroren worden, los van de indexering. Hiermee zou de koopkracht gegarandeerd blijven, maar veel extra moeten de loontrekkenden dus niet verwachten.

Werkgeversgerichte maatregelen

Bij de vakbonden wordt de piste van loonstop zwaar bekritiseerd. "De afschaffing van de automatische loonindexering vervangen door een loonstop voor de komende zes jaar en een nog grotere flexibiliteit zijn onaanvaardbaar", klinkt het. "Wat vandaag op de onderhandelingstafel ligt, kan geen ernstige basis vormen voor een echte relance."

De bonden menen dat deze "werkgeversgerichte maatregelen" de situatie alleen maar zullen verergeren, terwijl er aan de andere kant geen garanties zijn gegeven voor het behoud of scheppen van banen.

Belgische sociaal overlegmodel in gevaar te

De werkgeversorganisaties krijgen er stevig van langs. De bonden verwijten hen het Belgische sociaal overlegmodel in gevaar te hebben gebracht. "Zo is het bijzonder erg dat de cijfers met betrekking tot de loonkloof ten opzichte van onze buurlanden tijdens de onderhandelingen gemanipuleerd werden door de werkgevers. In de cijfers is bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de 5 miljard fiscale en parafiscale subsidies die bedrijven effectief krijgen."

De bonden menen dat alle inspanningen die werknemers en sociaal gerechtigden al geleverd hebben om het concurrentievermogen van de ondernemingen te verbeteren, "tot op vandaag geen effect gesorteerd hebben en zelfs de staatsfinanciën en de sociale zekerheid in gevaar hebben gebracht." (Belga/TE)

Onze partners