Vakbonden De Lijn: 'Investeringen in stadsnet mogen niet ten koste gaan van die in streekgebieden'

20/01/14 om 10:19 - Bijgewerkt om 10:19

ACV Openbare Diensten en ACOD vindt niet dat De Lijn moet kiezen tussen investeren in de stadsnetten of de netten in de randgebieden.

Vakbonden De Lijn: 'Investeringen in stadsnet mogen niet ten koste gaan van die in streekgebieden'

© Belga

'We zijn het niet eens dat Vlaanderen nu per se moet kiezen tussen het recht op basismobiliteit enerzijds, of investeren in (voor)stadsnetten anderzijds', laat ACV Openbare Diensten weten in een reactie op de voorstellen van De Lijn-topman Roger Kesteloot. In De Standaard en Het Nieuwsblad pleit Kesteloot ervoor om met De Lijn volop in te zetten op de steden. Hij wil ook ter discussie stellen dat op het platteland iedereen op 750 meter van de deur een bus moet kunnen nemen. Ook de socialistische ACOD zit op de lijn van het ACV.

ACV Openbare Diensten vraagt meer middelen, die moeten zorgen voor een kwalitatief hoogstaand openbaar voervoer. Er moet 'verder worden geïnvesteerd in het voorstedelijk en stedelijk openbaar vervoer'.

'Sinds een aantal jaar gaan zowat alle investeringsmiddelen naar dit net, maar spijtig genoeg gaat veel minder aandacht naar de vraag hoe we het openbaar vervoer snel, aantrekkelijk en efficiënt kunnen maken. Hier is in het verleden te weinig op ingezet.'

ACOD: 'Investeringen in stadsnet mogen niet ten koste gaan van die in streekgebieden'

'Er is al twee à drie jaar zwaar bespaard, met vooral gevolgen op het platteland en het nachtnet', zegt Rita Coeck van het ACOD. 'De investeringen in het stadsnet mogen niet ten koste gaan van die in de streekgebieden. Het is makkelijk te zeggen dat openbaar vervoer op het platteland niet nodig is.'

De vakbond merkt ook op dat er al gesnoeid is in het aanbod, 'voor ongeveer 100 miljoen'. 'Er is dus wel degelijk reeds ingegrepen op het recht van basismobiliteit. Hierdoor hebben reizigers afgehaakt en is de klantentevredenheid wel degelijk gezakt.'

'Niet recht op mobiliteit ter discussie, wel manier waarop'

Volgens topman Roger Kesteloot moeten keuzes worden gemaakt. De Lijn wil inzetten op steden en verstedelijkte gebieden, waar de mobiliteitsbehoeften het grootst zijn. Daarom moet de basismobiliteit - die iedereen een halte en een aanbod op 750 meter van zijn woning garandeert - ter discussie gesteld wor­den. 'Niet het recht op mobili­teit, maar wel de manier waarop het vandaag ingevuld wordt', aldus Kesteloot.

Dat betekent volgens hem niet dat de buslijn in dunbevolkt gebied zal verdwijnen, maar wel dat het creatiever zal worden ingevuld. Hoe is onderwerp van debat, aldus nog de topman. 'Er kan een belbus komen of een taxi of als dat niet lukt moeten we samen met de gemeentebesturen naar alternatieven zoeken'. De directeur-generaal van De Lijn wil ook af van het gratis openbaar vervoer.' (belga/SD)

Lees meer over:

Onze partners