Vakbond dreigt met acties tegen jobverlies bij provinciebesturen

19/07/15 om 13:11 - Bijgewerkt om 13:11

De socialistische overheidsvakbond ACOD zal "alle mogelijke middelen gebruiken teneinde jobverlies tegen te gaan" bij de provinciebesturen.

Vakbond dreigt met acties tegen jobverlies bij provinciebesturen

© Belga

De bond meldt dat, nadat op de Vlaamse ministerraad vrijdag op voorstel van minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans beslist werd om de persoonsgebonden materies waar de provinciesbesturen diensten in aanbieden over te hevelen naar de gemeenten of de Vlaamse overheid.

Komende week zal ACOD de achterban raadplegen en zich beraden over acties, indien mogelijk in gemeenschappelijk vakbondsfront. "Door deze maatregel komen 3.000 van de 6.000 betrekkingen bij de provinciebesturen binnen sport, cultuur en jeugd op de helling te staan", aldus ACOD. "De financiële situatie van steden en gemeenten en de afbouw van de middelen van de Vlaamse overheid laten immers niet toe dat de activiteiten van de provinciebesturen mutatis mutandis zullen worden overgenomen door deze laatsten."

Afschaffing provincies

De ACOD hekelt dit besluit "omdat dit genomen werd zonder inspraak van de vertegenwoordigers van het personeel, dit ondanks het feit dat de vakbonden reeds sinds het regeerakkoord betrokkenheid eisen".

Bovendien vreest de ACOD dat met dit besluit "een eerste aanzet wordt gegeven in het kader van de effectieve schrapping van dit intermediaire niveau, waardoor heel wat kwalitatieve, collectieve diensten van de provinciebesturen aan de bevolking op de helling komen te staan." (Belga/TE)

Lees meer over:

Onze partners