Usurperende bevoegdheden - "gezamenlijke afspraken over relancebeleid zijn belangrijker"

19/04/13 om 14:58 - Bijgewerkt om 14:58

(Belga) De kans lijkt klein dat de federale regering vrijdag overeenstemming kan bereiken met de deelstaten over de overdracht van de zogeheten usurperende bevoegdheden. Dat zijn bevoegdheden die de federale overheid nog steeds financiert maar die eigenlijk reeds zijn overgeheveld naar de gemeenschappen en gewesten. Het afstoten van deze bevoegdheden staat in de federale begroting voor 2013 inschreven als een besparing van 300 miljoen euro.

"Iedereen moet beseffen dat de federale overheid in financiële moeilijkheden verkeert, maar ook wij hebben het niet gemakkelijk", zei Brussels minister-president Charles Picqué (PS) bij zijn aankomst aan de ambtswoning van zijn federale collega. Een resultaat verwachtte hij vrijdag nog niet: "We komen vooral luisteren". Zijn Vlaamse collega Kris Peeters wees erop dat er belangrijkere problemen zijn dan de usurperende bevoegdheden: het stimuleren van de groei, de arbeidsmarkt en de kenniseconomie. De Vlaamse minister-president hoopte vrijdag tot gezamenlijke afspraken te kunnen op dat vlak. Wat de usurperende bevoegdheden betreft, wees hij erop dat de federale regering vorig jaar ook reeds 200 miljoen euro had ingeschreven voor de overdracht van deze bevoegdheden, maar dit naderhand moest intrekken. Peeters herinnerde er ook aan dat Vlaanderen reeds vandaag geld opzij zet voor de responsabilisering voor wat de eigen ambtenaren betreft. Wat de usurperende bevoegdheden betreft herhaalde hij dat Vlaanderen niet bereid is om automatisch de overgedragen bevoegdheden en de engagementen die de federale regering in dat verband is aangegaan, zal overnemen. André Antoine (cdH) die bevoegd is voor begroting in de Waalse regering en de regering van de Franse gemeenschap, herhaalde vrijdag in De Standaard dat de vraag van de federale regering eigenlijk moet omgekeerd worden. Op de vraag voor inspanningen inzake de usurperende bevoegdheden, antwoordt hij met een lijstje van de bedragen die de federale overheid het Waals gewest en de Franse gemeenschap nog verschuldigd is. (Belga)

Onze partners