Usurperende bevoegdheden: geen religieuze principes, maar praktisch beleid

25/03/12 om 15:03 - Bijgewerkt om 15:03

(Belga) Sp.a-voorzitter Bruno Tobback roept op het debat over de lijst met zogenaamde usurperende bevoegdheden te voeren. "Dit gaat niet over religieuze principes, maar over praktisch beleid", zei Tobback in "De Zevende Dag". Volgens hem is het niet abnormaal dat de verschillende betrokken regeringen daar aanvankelijk verschillende meningen over hebben.

Behoudens nieuw uitstel, komt de interministeriële conferentie begroting en financiën dinsdagavond bijeen. Daarop zal de gewesten en gemeenschappen de lijst worden voorgesteld van bevoegdheden waarvoor het federale niveau voor 250 miljoen euro uitgaven wil schrappen. Het gaat om zogenaamde usurperende bevoegdheden. Dat zijn bevoegdheden die bij de deelentiteiten liggen, maar waarvoor het federale niveau nog uitgaven doet. Vlaams minister-president Kris Peeters reageerde al erg negatief op het federale lijstje. Voor Tobback, wiens partij net als die van Peeters (CD&V) zowel in de federale als Vlaamse regering zit, is het logisch dat er over het lijstje wordt gediscussieerd. "Het is ook niet abnormaal dat ze in het begin daarover verschillende meningen hebben." Hij verdedigde zich ook tegen de stelling dat die 250 miljoen euro van Europa niet als een besparing mag worden beschouwd. "Misschien moeten we Europa eens uitleggen wat usurperende bevoegdheden zijn", aldus Tobback. "Ik denk dat ze ongelijk hebben, maar als het zo is, dan moeten we dat op een andere manier oplossen", luidde het. (KME)

Onze partners