Uplace: "Geen enkele onenigheid binnen de Vlaamse regering"

10/11/11 om 20:01 - Bijgewerkt om 20:01

(Belga) Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) heeft donderdagmiddag in het Vlaams parlement benadrukt dat er binnen zijn regering "geen enkele onenigheid bestaat" over de bouw van een groot winkel- en belevingscomplex in Machelen. Coalitiepartner sp.a toonde de voorbije dagen de nodige reserve, maar suggesties over dissonantie binnen zijn bewindsploeg veegde Peeters resoluut van tafel.

Over het nieuwe commerciële complex nabij de oude Renault-gebouwen ontstond de voorbije dagen heel wat commotie. Het project wacht enkel nog op een milieuvergunning, maar wordt nu in vraag gesteld door onder meer de stadsbesturen van Vilvoorde en Leuven en door ondernemersorganisatie Unizo. Bovendien zaaide sp.a-viceminister-president Ingrid Lieten de voorbije dagen nog extra verwarring. Zo stelde ze in Knack dat minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA) de bouwvergunning weliswaar heeft meegedeeld, maar dat de Vlaamse regering "nog helemaal niets beslist heeft". Iets waar Peeters zich uitdrukkelijk tegen verzette. "De bouwvergunning is een zuiver juridische bevoegdheid van minister Muyters, maar die heeft dat als mededeling aan de hele Vlaamse regering voorgelegd. En de hele Vlaamse regering heeft deze mededeling goedgekeurd", beklemtoonde hij. Peeters is dus niet van plan het initiatief te laten varen. Wel ontkende hij dat Vlaanderen Uplace verzekerd zou hebben dat de Vlaams-Brabantse weigering van de milieuvergunning sowieso overruled wordt. "De betrokken minister (Joke Schauvliege) en de geëigende procedures zullen gerespecteerd worden", klonk het. Peeters sprak nog met klem tegen dat het dossier "op een drafje" zou zijn afgewerkt. (JDH)

Onze partners