'Uitwijzing kinderen is ernstige schending van het Verdrag voor de Rechten van het kind'

12/01/18 om 22:10 - Bijgewerkt op 13/01/18 om 00:13

Bron: Belga

Het Albanees gezin dat donderdagochtend vroeg uit bed werd gelicht door de politie en werd overgebracht naar een opvangcentrum voor repatriëring, is het zoveelste geval van uitwijzing van kinderen die al jaren thuis zijn in Vlaanderen. Dat zegt de Kinderrechtencoalitie, die vraagt dat uitwijzing van kinderen die hier al jaren geworteld zijn en geen enkele band hebben met hun zogezegd thuisland, onmogelijk wordt. Het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wijst op de verantwoordelijkheid van de ouders.

'Uitwijzing kinderen is ernstige schending van het Verdrag voor de Rechten van het kind'

Protest door uitgeprocedeerde asielzoekers in het gesloten opvangcentrum 127bis in Steenokkerzeel, 2014. © BELGA

'De uitwijzing van dit gezin met 3 kinderen die al heel hun leven school lopen in Vlaanderen, beroert net als bij andere recente gevallen, ernstig de gemoederen', zegt Carolien Patyn, coördinator van de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen.

'Buren, vrienden en leerkrachten uiten hun onmacht en onbegrip. Vrijheidsberoving, uitwijzing en overplaatsing hebben een ingrijpende negatieve impact op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen.'

De terechte en opvallende maatschappelijke verontwaardiging en solidariteit hierover staat recht tegenover een steeds repressiever overheidsoptreden inzake vluchtelingen en migrantengezinnen.

De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, een netwerk van 27 middenveldorganisaties, dringt aan op een alternatief. De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen dient op 1 maart 2018 haar 'alternatief rapport' in bij het VN -Comité voor de rechten van het kind in Genève. Dat rapport schetst de pijnpunten in het naleven van het Verdrag voor de Rechten van het Kind, waarvoor ook ons land zich moet verantwoorden.

'Grote verantwoordelijkheid ouders'

Het is niet alleen praktisch moeilijk om gezinnen met kinderen alleen tijdens de zomervakantie uit te wijzen, het is ook geen goed idee, reageert het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

'Zoals je merkt bij dit dossier, gaat het veelal om gezinnen die nodeloos veel procedures opstarten en zo hun integratie in de illegaliteit in de hand werken. Dat kunnen we als overheid niet promoten. Dit gezin had trouwens de kans om tijdens de zomervakantie vrijwillig terug te keren', luidt het vrijdag op het kabinet van Francken.

'In plaats daarvan koos men voor het opstarten van een nieuwe beroepsprocedure en het verblijf te rekken en over de schoolvakantie te tillen', stelt het kabinet vrijdagnamiddag in een reactie op oproepen van het katholieke net en het gemeenschapsonderwijs om uitgewezen kinderen hun schooljaar te laten afmaken.

Op het kabinet omschrijven ze het dossier als 'het klassieke verhaal.' Het gezin kreeg snel, binnen de zes maanden na de eerste asielaanvraag, eind 2011, een negatieve beslissing en ook in beroep werd de aanvraag afgewezen. Daarop volgde procedure na procedure, maar telkens ving het gezin bot.

Het gezin kreeg diverse uitnodigingen van de Dienst Vreemdelingenzaken om te spreken over de organisatie en mogelijke ondersteuning bij een vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst maar kwam nooit opdagen.

'Deze case bewijst de grote verantwoordelijkheid van de ouders', reageert het kabinet. 'Het verblijf nodeloos rekken via het opstarten van diverse procedures en kinderen laten integreren in de illegaliteit, is niet in het belang van deze kinderen. Ingaan op het aanbod van vrijwillige terugkeer, met ondersteuning, zou dat wel geweest zijn.'

Het kabinet wijst er ook op dat het laatste bevel tot uitwijzing half juni werd afgeleverd. 'Dat gaf het gezin de kans om het schooljaar af te ronden en ook perfect de tijd om tijdens de vorige zomervakantie terug te keren. Jammer genoeg stellen we vast dat het gezin besloot om in plaats daarvan opnieuw een procedure op te starten en zo opnieuw hun verblijf te rekken tot aan de start van het nieuwe schooljaar.'

Onze partners