Uitvoeringscomité staatshervorming akkoord over artikel 195 - draagwijdte van hervorming

09/02/12 om 16:32 - Bijgewerkt om 16:32

(Belga) Het voorstel tot wijziging van artikel 195 van de Grondwet, dat volgende week reeds in het parlement zou worden ingediend, bepaalt dat tot het einde van de legislatuur de artikelen van de grondwet die betrekking hebben op het communautair akkoord kunnen aangepast worden. Nu kunnen enkel de artikelen worden aangepast die opgenomen zijn in een lijst metv voor herziening vatbaar verklaarde artikelen. Daardoor zou de eigenlijke grondwetsherziening pas tijdens de volgende legislatuur kunnen gebeuren.

Het communautair akkoord, dat door de huidige meerderheidspartijen en de groenen werd afgesloten, vereist de aanpassing van een aantal grondwetsartikelen dat door de vorige Kamer, Senaat en regering niet in herziening verklaard werd. Om dat alsnog te kunnen doen, dient het artikel 195 van de Grondwet aangepast te worden, dat de procedure voor een grondwetsherziening vastlegt. De acht zijn het nu eens geraakt om het gewuste grondwetsartikel in die zin -voor de duur van deze legislatuur- aan te passen dat het mogelijk wordt de grondwetsartikelen te wijzigen die nodig zijn om de staatshervorming te realiseren, zonder nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Het merendeel van de artikelen heeft betrekking op de hervorming van de provincies, de hervorming van de Senaat en het tweekamerstelsel, de splitsing van de kieskring en de hervorming van het gerechtelijk arrondissement BHV, en de bevoegdheidsoverdrachten. (KAV)

Onze partners