Uitvoering Brussels luik staatshervorming gebeurt via twee verschillende stappen

08/02/12 om 17:36 - Bijgewerkt om 17:36

(Belga) De twee belangrijkste luiken van het institutioneel akkoord zullen in de loop van de komende maanden via twee onderscheiden pistes in de praktijk worden omgezet. Dat heeft Brussels minister-president Charles Picqué verklaard. Hij meent dat er verwarring is ontstaan tussen beide luiken: de overdracht van bevoegdheden enerzijds en het akkoord over de Brusselse instellingen anderzijds.

Voor de overdracht van bevoegdheden heeft de Brusselse regering op 26 januari een "methodologie" goedgekeurd. Daarvoor worden zes werkgroepen opgericht: "werk/economisch en industrieel beleid", "mobiliteit en verkeersveiligheid", "energie en leefmilieu", "stedenbouw, huisvesting, ruimtelijke ordening en gemeentelijke administratie", "justitie en andere bevoegdheden" en tot slot "overgedragen fiscale uitgaven". Donderdagochtend komt de Brusselse regering dan weer bijeen over de intra-Brusselse hervorming van de werking van het gewest en de gemeenten. Die vergadering heeft drie doelstellingen. Het gaat in de eerste plaats om het uitdokteren van een methodologie om de hervorming uit te voeren. Daarnaast wordt gekeken hoe sp.a en MR bij de besprekingen kunnen worden betrokken. Beide partijen tekenden het federaal akkoord, maar zitten in Brussel in de oppositie. Tot slot moet worden bekeken welke instelling dit luik van de hervorming moet begeleiden: de Brusselse regering of het Brussels parlement. Picqué denkt eerder aan het parlement. (KME)

Onze partners