'Twee jaar master, even lang studeren'

22/11/11 om 11:55 - Bijgewerkt om 11:55

De tweejarige master voor opleidingen in de humane wetenschappen komt er ten vroegste vanaf 2015. De Vlaamse Interuniversitaire Raad past haar voorstel aan na studentenprotest.

Aanvankelijk stelde de Vlaamse Interuniversitaire Raad voor om de tweejarige master al in 2014 in te voeren, maar na studentenprotest besloten de rectoren de invoering toch een jaar uit te stellen. Met het uitstel wil de VLIR de universiteiten en hogescholen naar eigen zeggen extra tijd geven om de nieuwe masters concreet in te vullen.

De Vlaamse Interuniversitaire Raad, het overlegorgaan van Vlaamse universiteiten, pleit er al lang voor om de masteropleidingen in de humane wetenschappen met een jaar te verlengen. In tegenstelling tot de meeste Europese landen duren masters in opleidingen als taal- en letterkunde of politieke wetenschappen in Vlaanderen maar één jaar. Een extra jaar zou zulke masters op internationaal vlak aantrekkelijker maken.

De aanvankelijke plannen om de tweejarige master al in 2014 in te voeren, stuitten op protest bij verscheidene studentenverenigingen. Een invoering in 2014 zou de huidige generatie eerstejaarsstudenten voor een voldongen feit stellen. Zij zouden zo immers vijf jaar doen over hun opleiding, terwijl ze die als vierjarige gestart zijn.

Klopt niet, vindt Rosette S'Jegers, secretaris-generaal van de VLIR. 'De meeste studenten van zulke opleidingen studeren na hun master nu nog een jaar voort', zegt S'Jegers. 'Nu kunnen ze dat extra jaar gewoon in hun master incorporeren. De studieduur gaat dus niet noodzakelijk omhoog.'

Nochtans zijn zowel professoren als studenten te vinden voor een extra masterjaar. 'Een tweede jaar geeft studenten meer mogelijkheden om een uitgebreide scriptie te maken', zegt S'Jegers. 'Bovendien kun je zo een verblijf in het buitenland of een stage in de opleiding opnemen, waar in de eenjarige master gewoon geen tijd voor is.'

Ook de studenten zijn vragende partij voor de tweejarige master, meent Michiel Horsten, voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Studenten. 'Het zou zeer interessant zijn om een meer arbeidsgericht opleidingsonderdeel al in de master te kunnen volgen', aldus Horsten. Hij roept de universiteiten op visie te tonen. 'Indertijd hebben de universiteiten het oude systeem van kandidaturen en licentiaten ook maar gewoon in de bachelor-masterstructuur gepropt.'

Het voornaamste probleem bij een extra masterjaar is - uiteraard - geld. Een eventuele tweejarige opleiding moet gedurende de eerste twee jaren immers bekostigd worden met dezelfde financiële middelen als de eenjarige. Pas in 2022 zou de tweejarige master volwaardig gefinancierd worden.

Of de tweejarige master er komt, hangt af van de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs, die op basis van de plannen een advies geeft aan Vlaams onderwijsminister Pascal Smet (SP.A). De definitieve beslissing valt op 1 april 2012. (JZ)

Lees meer over:

Onze partners