Turtelboom zoekt naar oplossing voor politiezones met penitentiaire instelling

19/10/11 om 15:38 - Bijgewerkt om 15:38

(Belga) Minister van binnenlandse zaken Annemie Turtelboom zoekt naar een globale oplossing voor de ondersteuning van politiezones wiens werking onder druk staat door de aanwezigheid van penitentiaire en andere daarmee gelijkstelde instellingen op hun grondgebied. Dat blijkt uit haar antwoord op een schriftelijke vraag van CD&V-senator Dirk Claes die in zijn vraagstelling verwees naar de situatie in de politiezone van Herent-Kortenberg (HerKo).

Op het grondgebied van HerKo bevinden zich de gesloten jeugdinstelling De Grubbe van Everberg en het Sint-Jozefsinstituut van Kortenberg, wat deze zone met veel extra politiewerk opzadelt. De burgemeesters Chris Taes (Kortenberg) en Willy Kuijpers (Herent) eisen hiervoor al geruime tijd compensaties. De supplementaire belasting voor de politiezone wordt geraamd op 6 voltijdse politie-inspecteurs en een hoofdinspecteur. Bij een staking in De Grubbe begin juli weigerden de burgemeesters de opvordering van lokale agenten. Turtelboom wijst in haar antwoord op het KB van 22 december 2010, dat in afwachting van een aanpassing van de KUL-norm voor de vastlegging van de toelagen aan politiezones, voor 2010 extra middelen toekende aan dergelijke politiezones. HerKo ontving 84.000 euro extra. Ook voor 2011 zal volgens de minister een dergelijke compensatie worden toegekend. "Het KB is nog in voorbereiding. Een werkgroep buigt zich nog over de verdeling van de middelen". (KAV)

Onze partners