Turtelboom en Vandeurzen lanceren proefproject voor overleg bij kindermishandeling

18/01/12 om 14:29 - Bijgewerkt om 14:29

(Belga) Omdat het niet altijd duidelijk is hoe hulpverleningsdiensten en justitie op een adequate manier met elkaar kunnen communiceren wanneer ze met een geval van kindermishandeling worden geconfronteerd, wordt donderdag een proefproject gelanceerd dat professionele hulpverleners en magistraten samenbrengt. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen en minister van Justitie Annemie Turtelboom zullen het project voorstellen.

Het project kreeg de naam 'Protocol van Moed'. Volgens minister Turtelboom kan via het protocol een brug geslagen worden tussen justitie en hulpverleningsdiensten. "Een gesprek tussen hulpverlening en parket kan, in veelal complexe of onduidelijke situaties, van wezenlijk belang zijn voor de bescherming van het kind in situaties (van vermoeden) van kindermishandeling", zegt ze. "Voor het parket kan het een meerwaarde betekenen de mogelijkheden en de grenzen van hulpverlening af te tasten in concrete situaties." In het kader van het protocol zijn binnen het gerechtelijk arrondissement Antwerpen afspraken gemaakt om "de grenzen van het beroepsgeheim af te tasten". Er werden werkmethoden afgesproken en er werd voorzien in gevalgebonden overlegmomenten inzake kindermishandeling. Minister Vandeurzen legt uit dat het protocol onder meer bestaat uit een draaiboek waarin de verschillende mogelijkheden worden beschreven om informatie bij een situatie van kindermishandeling uit te wisselen tussen parket en politie enerzijds en hulpdiensten anderzijds. Professionele hulpverleners en magistraten worden samengebracht rond concrete gevallen van kindermishandeling. "Zo'n overleg zal ons leren hoe we de noodzakelijke interventies beter op elkaar kunnen afstemmen en of het delen van informatie het daadwerkelijk opnemen van verantwoordelijkheid bevordert", aldus Vandeurzen. Hoofddoel van het project is om via informatie-uitwisseling en door sneller te overleggen beter in te schatten of een dossier bij de hulpverlening kan blijven of een melding bij het parket effectief nodig is. De voorstelling van het project start om 9.30 uur in het provinciehuis aan de Koningin Elisabethlei in Antwerpen. (JDH)

Onze partners