Turks-Belgische gemeenschap heeft actieplan klaar tegen extremisme

03/02/16 om 21:38 - Bijgewerkt om 21:38

Bron: Belga

(Belga) In Antwerpen heeft Fedactio, een koepel van tientallen voornamelijk Turks-Belgische verenigingen in ons land, woensdagavond een eigen actieplan voorgesteld rond het voorkomen van gewelddadig extremisme in de samenleving. Fedactio wil onder meer werk maken van cursussen die een positief antwoord bieden op de radicale boodschappen die sommige jongeren van rekruteerders meekrijgen. Antwerps burgemeester Bart De Wever kwam met een delegatie van het stadsbestuur de presentatie bijwonen en sprak zijn steun uit voor het initiatief.

Andere actiepunten zijn het versterken van de positie van de vrouw in de samenleving, jongeren meer laten participeren in bijvoorbeeld sociale, culturele of sportieve projecten, meer interculturele activiteiten opzetten, zodat de verschillende gemeenschappen in ons land elkaar beter leren kennen en begrijpen, kunst als sensibilisering inzetten, en positieve, sensibiliserende boodschappen naar jongeren verspreiden via sociale media. Het actieplan is volgens secretaris-generaal van Fedactio Özkan Yilmaz een vijfjarenplan, aangezien snelle oplossingen voor de huidige situatie niet bestaan. "Terrorisme is een veelzijdig probleem dat een brede aanpak nodig heeft", aldus Yilmaz. "Fedactio neemt mee zijn verantwoordelijkheid op. Dat deden we al met al onze reguliere activiteiten, waarmee we sowieso ijveren voor een meer coherente samenleving, maar we beseffen dat er meer nodig zal zijn." Het actieplan kwam tot stand door via de verschillende verenigingen die lid zijn van Fedactio werkgroepen op te richten en daarin te overleggen met onder meer vertegenwoordigers van overheidsinstanties en de academische wereld. De nadruk ligt op preventie. Concrete voorbeelden van toekomstige acties zijn vormingen voor islamleerkrachten, maandelijkse programma's in gemeenschapscentra rond interculturele samenhorigheid tegen een decor van muziek en gastronomie, en museumbezoeken gericht op jongeren en vrouwen. (Belga)

Onze partners